Tyck till om framtidens hälso- och sjukvård

Dina synpunkter är viktiga för oss i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill göra det lättare för dig som bor i Blekinge att dela med dig av dina tankar om hur hälso- och sjukvården i Blekinge kan utvecklas.

Om du inte jobbar i Region Blekinge men ändå vill vara med och inspirera och påverka utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård finns det flera möjligheter.

Diskussionsgrupp

I början av 2017 startade vi upp en diskussionsgrupp som träffas ett antal gånger om året. Gruppen består av invånare i olika åldrar och med olika erfarenheter. Vid dialogmötena diskuterar vi aktuella frågor och tanken är att vi utgår från olika teman när vi träffas, till exempel äldres eller barns och ungas hälsa, framtida teknik inom hälso- och sjukvården, egenvård och förebyggande vård.

Vill du delta i diskussionsgruppen, e-posta framtidensvard@regionblekinge.se

Framtidspanel

Genom Region Blekinges framtidspanel vill vi skapa en ytterligare möjlighet för dig att lämna synpunkter och idéer om utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård på ett enkelt sätt till oss som arbetar med projektet.

Alla invånare från arton år och uppåt är varmt välkomna att delta i panelen. Som medlem i panelen kommer du främst att få besvara enkäter eller delta i digitala diskussioner. Någon enstaka gång kan vi också bjuda in till att träffas för att diskutera en specifik fråga.

Har du frågor om framtidspanelen, skicka e-post till framtidensvard@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?