Invånare är med och formar framtiden

– Jag såg en annons i BLT och blev intresserad. Per Wimmerman från Lyckeby är en av deltagarna i en grupp av Blekingebor som ger landstinget råd om hur framtidens hälso- och sjukvård bör bedrivas.

Gruppen träffas sedan hösten 2017 två gånger per termin. Den hålls ihop av Helén Andersson, utvecklingsstrateg, som leder arbetet med den långsiktiga utvecklingsstrategi som går under namnet Framtidens hälso- och sjukvård.

– Jag är väldigt nöjd med att vi startat den här invånargruppen. Så här borde vi jobba inom flera andra områden, att involvera invånarna i vårt utvecklingsarbete, säger Helén Andersson, när Puls besöker gruppens tredje träff, vid Ronneby vårdcentral en måndagkväll.

Just i kväll är temat cancervård och Helén har med sig kunniga experter inom området i form av Karin Nedfors, hälso- och sjukvårdsstrateg och Charlotte Malm, sjukgymnast. Nyfikna frågor blandas med engagerade åsikter.

– Kontaktsjuksköterskan ska vara en specifik person, inte tre olika personer som svarar på samma nummer, påpekar en person som själv de senaste åren genomgått behandling för cancer.

En annan av de cirka tio närvarande, Per Wimmerman från Lyckeby utanför Karlskrona, var själv med om en trafikolycka för 25 år sedan och hade då många års kontakt med sjukvården innan han blev återställd.

– Det är delvis därför som jag är intresserad av att vara med och påverka. Men också för att vård och omsorg är en stor del av samhället, där mycket av våra skattepengar kommer att läggas.

Helén Andersson är mycket glad över det engagemang som invånargruppen visar och menar att deras inspel kommer att bli värdefulla för arbetet med att planera för framtidens hälso- och sjukvård. När landstinget annonserade efter deltagare i lokalpressen visade det sig dock att de som var intresserade alla var medelålders och äldre.

– Därför har vi startat en grupp till med yngre invånare. Det är digitalt, på distans, ett forum som passar de yngre bättre, menar Helén Andersson.

Hjälpte informationen på sidan dig?