Vaccination i arm

För dig som vaccinerar barn i skola

Information för dig som ska vaccinera barn mot covid-19 i skolan.

Region Blekinge följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att barn i åldersgruppen 12-15 år ska vaccineras i skolmiljö, där de är trygga. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år Länk till annan webbplats.

Checklista innan du vaccinerar

  • Hälsodeklaration. Innan vaccinering genomförs ska vårdnadshavare till barnet fylla i en hälsodeklaration på 1177.se/blekinge/halsodeklaration-12-15.
  • Samtyckesblankett. Innan vaccinering genomförs ska vårdnadshavare ha skrivit under en samtyckesblankett om att barnet får vaccineras mot covid-19.
  • Informera om att uppgifterna om vaccinationen finns i Journalen via nätet på 1177.se och i appen Mitt vaccin.

Information och material från myndigheter

Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Rutiner och riktlinjer

Beslutsstöd vaccination 12-17-åringar Länk till annan webbplats.

Rutin allmän vaccination covid-19 Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?