En vårdpersonal ger en vaccination

För dig som vaccinerar

Information för dig som ska vaccinera andra mot covid-19.

Region Blekinge följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19. Läs mer på deras webbplats: rekommendation om vaccination mot covid-19. Länk till annan webbplats. I dagsläget (uppdaterad 210527) gäller följande för gravida personer:

Checklista innan du vaccinerar

  • Hälsodeklaration. Innan vaccinering genomförs ska patienten fylla i en digital hälsodeklaration, det görs i samband med tidsbokning. Deklarationen kommer att vara tillgänglig via 1177.se.

Därför bör du vaccinera dig mot covid -19 Pdf, 100 kB. informationsblad att dela ut innan vaccination och vid behov.

Rutiner och beslutsstöd

Beslutsstöd för bedömning av hälsodeklaration inför ordination av vaccin mot covid-19 Pdf, 143.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutsstöd för vaccination av 12-17-åringar Pdf, 257.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutsstöd för extrados av covid-19 vaccin Pdf, 121.3 kB.

Rutin allmän vaccination covid-19 Pdf, 179.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin allmän vaccination covid -19 påfyllnadsdos Pdf, 130.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin vaccination covid-19 - extrados Pdf, 130.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin väntelista för överblivna vaccindoser Pdf, 168.4 kB.

Rutin vaccination av patienter med risk för anafylaktisk reaktion Pdf, 182.1 kB.

Rutin erbjudande av vaccination mot covid-19 för turister Pdf, 82.9 kB.

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 1 Pdf, 147.4 kB.

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 2 Pdf, 114.7 kB.

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 3 Pdf, 90.7 kB.

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 4 Pdf, 128.6 kB.

Rutin patienter som efter bedömning av PAL kan gå utanför priroriteringsordningen för covid-19-vaccin Pdf, 153.1 kB.

Rutin vaccination covid-19 för personer med hemtjänst samt deras hushållskontakter, personer som omfattas av LSS samt personer 65 år eller äldre Pdf, 157.6 kB.

Rutin felaktig dubbel vaccination covid-19 Pdf, 102.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin allmän vaccination covid-19 Region Blekinge Pdf, 239.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin vaccination covid-19 för personer med hemtjänst samt deras hushållskontakter, personer som omfattas av LSS samt personer 65 år eller äldre Pdf, 215.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner och riktlinjer

Leveranshantering av covid -19 vaccin Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Avfallshantering vid vaccination covid-19 Pdf, 129.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad till dig som arbetar med vaccination mot covid-19  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(A4-blad)

Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-19 mars-2021.pdf (sffa.nu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner vid intramuskulär vaccinering under behandling med Waran/warfarin eller NOAK.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(A4 blad)

Vaccination mot covid-19 hos patienter med blodförtunnande behandling (antikoagulantia och/eller trombocythämmare) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsfilm och bilder över intramuskulär vaccination av vuxna. Länk till annan webbplats.

Instruktionsfilm iordningställande av Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 (Comirnaty). Länk till annan webbplats.

Instruktion av iordningsställande av Comirnaty, Pfizer BioNTech Covid -19 vaccin Pdf, 94.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Dosintervall vid vaccination mot covid-19- med Astra Zenecas vaccin Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Information och material från myndigheter

Faktablad på olika språk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?