Information och instruktioner till dig som haft närkontakt med en person med covid-19

Varför får jag denna information?

Du får denna information för att du nyligen har haft närkontakt med en person med covid-19. Det är inte säkert att du blivit smittad eller blir sjuk, men du bör träffa så få personer som möjligt under en tid och testa dig genom egenprovtagning om du får symtom. Tiden från det att man smittats till man eventuellt blir sjuk är mellan 2 och 14 dagar, det vanligaste är 5 dagar.

Hur smittar coronavirus?

Coronavirus smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser, hostar eller pratar bildas smittsamma droppar i luften. Om man är nära den personen kan man bli smittad. När dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, vanligen via händer. Det är därför viktigt att hålla avstånd och vara noga med handhygienen.

Vanliga symtom vid covid-19 är feber, snuva, hosta, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskelvärk, försämrat lukt- och smaksinne, magbesvär och diarréer. De flesta får en lindrig sjukdom med milda symtom, medan en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård.

Vad ska jag göra nu?

Under 14 dagar räknat från den dag du senast kan ha utsatts för smitta ska du vara observant på symtom som kan vara tecken på covid-19 och du bör träffa så få personer som möjligt. Även om du känner dig frisk innebär detta följande:

  • Du bör träffa så få människor som möjligt och hålla avstånd från dem du träffar (1,5–2 meter).
  • Om du delar hushåll med en person som har bekräftad covid-19 i smittsam fas, bör du försöka hålla avstånd på minst 1 meter, till exempel genom att inte dela sovrum.
  • Undvik att träffa vänner och hoppa över dina vanliga fritidsaktiviteter om det innebär att du träffar många människor.
  • Arbeta hemma om du kan.

Vad gäller om jag blir sjuk?

Om du får symtom, även lindriga sådana, ska du stanna hemma och provtas för covid-19. Beställ egenprovtagning för covid-19 (PCR) på https://www.1177.se/Blekinge Länk till annan webbplats.. Observera: Om testet skulle visa att du inte har covid-19 kan det ändå vara så att du är smittad, och du ska därför fortsätta följa råden som finns ovan under sammanlagt 14 dagar, räknat från den dag du senast kan ha utsatts för smitta.

Om du bor tillsammans med den som är sjuk kan du utsättas för smitta under hela tiden den sjuke är smittsam. Från den dag den sjuke blir smittfriförklarad utsätts du inte längre för smitta, men du måste ändå fortsätta vara observant på symtom och följa råden ovan under 14 dagar.

Vid allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ Länk till annan webbplats.

Behöver du råd vid sjukdom ringer du 1177 eller vid akuta, livshotande tillstånd 112.

Hjälpte informationen på sidan dig?