Samlade nyheter om coronaviruset

Här hittar du alla nyheter om coronaviruset covid-19 som publicerats på regionblekinge.se

Nyheter om coronaviruset till företagare

Nyheter och pressmeddelanden från Region Blekinge

Nyheter om coronaviruset till företagare


 • Blekinge kraftsamlar för näringslivet


  Näringslivet drabbas hård av den pågående coronapandemin. Vi ser bland annat permitteringar, varsel och produktionsstopp. Nu kraftsamlar Blekinge för att ta oss igenom krisen och möta den nya verklighet som väntar när krisen är över.

 • Omställningscheckar ska hjälpa små och medelstora företag


  Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

 • Företagsjour ska hjälpa länets företagare i coronavirusets spår


  Region Blekinges enhet för regional utveckling ställer om för att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset (covid-19) medför för näringslivet i Blekinge. En första konkret åtgärd är att Region Blekinge öppnar en företagsjour dit företag kan ringa för att få hjälp med att hitta rätt aktör och finansiering.

 • Planerade åtgärder för att underlätta för Blekinges näringsliv


  Det är ett allvarligt läge för länets näringsliv till följd av det nya coronaviruset covid-19. Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

 • Information till företagare med anledning av coronaviruset och covid-19


  Coronaviruset påverkar näringslivet i Blekinge på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset.
Hjälpte informationen på sidan dig?