En person får en vaccination i överarmen

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Genom att vaccinera dig skyddar du inte bara dig själv utan även personer i din omgivning.

Aktuellt om vaccination i Blekinge

Uppdaterad den 30 juli:

 • Totalt har 106 721 personer fått första dosen vaccin och 73 925 personer har fått även den andra dosen. En viss eftersläpning förekommer då vaccinatören har sju dagar på sig att rapportera. Region Blekinge vaccinerar med alla doser vi får.
 • Du som är 65 år eller äldre behöver ringa din vårdcentral för att boka tid för vaccination mot covid-19. Det samma gäller dig som tillhör en riskgrupp och som inte är i den ålder som vaccineras just nu enligt fas 4 (30-59 år).

Mejla vaccincovid@regionblekinge.se om du har allmänna frågor om vaccinationen mot covid-19 i Blekinge.

Titta gärna på vår film om frågor kring vaccination i Blekinge

Information om vaccination mot covid-19 i Blekinge

På 1177.se samlar vi den information som riktar sig till dig som är invånare i Blekinge. Här ges svar på många av de vanligaste frågorna runt vaccination mot covid-19. Länk till 1177.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information för dig som vaccinerar

Här hittar du rutiner, utbildningsmaterial och lathundar.

Vaccineringens fyra faser

Planeringen inför vaccinationer i Region Blekinge utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19.

Det går inte att säga när de olika faserna avslutas. Det beror på främst tillgången till vaccin.

Fas 1, påbörjas i januari

Fas 1 är påbörjad. Följande personer vaccineras under fas 1:

 • Du som bor på särskilt boende för äldre.
 • Du som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.
 • Du som arbetar på särskilt boende för äldre eller nära personer som har hemtjänst.
 • Du som är prioriterad hälso- och sjukvårdspersonal.

Fas 2, påbörjas i mars

Fas 2 är påbörjad. Följande personer vaccineras under fas 2:

 • Du som är vuxen och får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Vaccination sker i på särskilda boenden eller på vårdcentral.
 • Du som är 65 år eller äldre. Vaccination sker på vårdcentral.
 • Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det. Vaccination sker på infektionskliniken på Blekingesjukhuset, sjukhusets mottagningar eller på vårdcentral.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg. Arbetsgivaren informerar om plats för vaccination.

Fas 3, påbörjas i maj

Fas 3 är påbörjad. Följande personer vaccineras under fas 3:

Vaccinationen sker på vårdcentral. Du som av vissa anledning har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 kan eventuellt bli vaccinerad på annan lämplig mottagning.

Fas 4, påbörjas i maj

Fas 4 är påbörjad. Följande personer vaccineras under fas 4:

 • övriga personer som är 18–59 år som inte tillhör en riskgrupp. Vaccinationen sker på vårdcentral.

Vaccinationen för fas 4 kommer att ske i åldersintervall om 10 år, där äldst vaccineras först. Vaccinationen startar den 14 maj för de som är 50-59 år (födda 1962-1971).

Hjälpte informationen på sidan dig?