En vårdpersonal ger en vaccination

För dig som vaccinerar

Information för dig som ska vaccinera andra mot covid-19.

Region Blekinge följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordningen för vacciantion mot covid-19. Läs mer på deras webbplats: rekommendation om vaccination mot covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I nuläget avvaktar Folkhälsomyndigheten med en generell rekommendation för vaccination till alla gravida, men följer kunskapsutvecklingen. I dagsläget gäller särskilda rekommendationer för gravida:

  • Du har en kronisk hjärt-kärlsjukdom, även stroke och högt blodtryck.
  • Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Det gäller inte dig som har graviditetsdiabetes.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du är 35 år eller äldre.
  • Du har ett BMI över 30 när du skriver in dig på barnmorskemottagningen.

Du rekommenderas vaccin efter graviditetsvecka 12.

Checklista innan du vaccinerar

  • Hälsodeklaration. Innan vaccinering genomförs ska patienten fylla i en digital hälsodeklaration, det görs i samband med tidsbokning. Deklarationen kommer att vara tillgänglig via 1177.se.

Därför bör du vaccinera dig mot covid -19PDF informationsblad att dela ut innan vaccination och vid behov.

Rutiner och beslutsstöd

Beslutsstöd för bedömning av hälsodeklaration inför ordination av vaccin mot covid-19PDF

Rutin allmän vaccination covid-19PDF

Rutin väntelista för överblivna vaccindoserPDF

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 1PDF

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 2PDF

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 3PDF

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 4PDF

Rutin patienter som efter bedömning av PAL kan gå utanför priroriteringsordningen för covid-19-vaccinPDF

Rutin vaccination covid-19 för personer med hemtjänst samt deras hushållskontakter, personer som omfattas av LSS samt personer 65 år eller äldrePDF

Rutin felaktig dubbel vaccination covid-19PDF

Reservrutin allmän vaccination covid-19 Region BlekingePDF

Reservrutin vaccination covid-19 för personer med hemtjänst samt deras hushållskontakter, personer som omfattas av LSS samt personer 65 år eller äldrePDF

Instruktioner och riktlinjer

Leveranshantering av covid -19 vaccinPDF

Avfallshantering vid vaccination covid-19PDF

Informationsblad till dig som arbetar med vaccination mot covid-19 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(A4-blad)

Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-19 mars-2021.pdf (sffa.nu)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktioner vid intramuskulär vaccinering under behandling med Waran/warfarin eller NOAK. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(A4 blad)

Vaccination mot covid-19 hos patienter med blodförtunnande behandling (antikoagulantia och/eller trombocythämmare)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktionsfilm och bilder över intramuskulär vaccination av vuxna.länk till annan webbplats

Instruktionsfilm iordningställande av Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 (Comirnaty).länk till annan webbplats

Instruktion av iordningsställande av Comirnaty, Pfizer BioNTech Covid -19 vaccinPDF

Dosintervall vid vaccination mot covid-19- med Astra Zenecas vaccinPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?