Patientavgifter i Blekinge

På 1177.se kan du läsa om vilka avgifter som gäller i vården i Blekinge. Avgifterna gäller vård inom Region Blekinge och privat vård som bekostas av Region Blekinge.

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av regions- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Regionerna och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika regionerna. Om du behöver mycket vård finns det ett högkostnadsskydd.

1177.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om patientavgifter och se vilka avgifter som gäller i Blekinge.

Hjälpte informationen på sidan dig?