Regler och rättigheter

Som patient i Blekinge har du rätt till en jämlik, trygg och säker vård.

På 1177.se hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har.

Regler och rättigheter, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats