Calcium-Sandoz restnoterat

Calcium Sandoz brustabletter är restnoterade och 500 mg brustablett beräknas åter vara tillgänglig vid årsskiftet. 1000 mg är restnoterad på obestämd tid.

Läkemedel (substans)
Calcium-Sandoz (kalciumkarbonat, kalciumlaktoglukonat) brustablett 500 mg resp 1000 mg

Orsak
Calcium-Sandoz 500 mg: Restnoterad från tillverkare
Calcium-Sandoz 1000 mg: har dragits tillbaka från marknaden i samband med översyn av produktportfölj

Tillgänglighet
Calcium-Sandoz 500 mg förväntas åter vara tillgänglig: vid årsskiftet.
Calcium-Sandoz 1000 mg är restnoterad på obestämd tid och det är osäkert om
läkemedlet i denna styrka kommer tillbaka.

Alternativ
Läkemedelsverket hänvisar till:

Alternativt läkemedel inom annan ATC-grupp: A12AX Kalcium, kombinationer
med vitamin D och/eller övriga läkemedel.

Om behovet inte kan tillgodoses av läkemedel godkända i Sverige finns möjlighet att
ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas
att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet.

Mer information: www.lakemedelsverket.se/licens

Calcium-Sandoz brustablett används också som antidot, för mer information om
hantering av denna restsituation se Antidotregister (giftinformation.se).

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

 

Hjälpte informationen på sidan dig?