Fragmin

Fragmin 5000 IE förfylld spruta restad

Flera mindre förpackningsstorlekar av förfyllda sprutor Fragmin 5000 IE är eller förväntas bli restnoterade

Läkemedel (substans)
Fragmin (dalteparin) förfylld spruta 5000 IE, förpackningar om 2, 5 respektive 10 st

Orsak

Oväntat stor efterfrågan

Tillgänglighet

Samtliga förpackningar förväntas åter vara tillgängliga i början av juni 2022

Alternativ

  • Andra förpackningsstorlekar: 25 st eller 100 st
  • Andra styrkor av Fragmin
  • Andra lågmolekylära hepariner såsom Klexane eller Innohep

Jonas Röman, leg apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?