Legitimerad psykolog - men sen då?

Inom psykiatrin har vi en generös och uppmuntrande inställning till vidareutbildning, som inte bara ger skillnad i din kompetens utan också i ansvarsområde och löneutveckling.

Som en av fyra regioner erbjuder vi tre karriärmöjligheter för dig som är nyutbildad psykolog. Om du väljer att vidareutbilda dig till specialistspykolog erbjuder vi specialisttjänster. Därefter kan du bli specialistpsykolog med funktionsansvar. En annan möjlighet är att kombinera ditt arbete med forskning. Region Blekinge har också ett omfattande ledarprogram för dig som vill gå vidare i karriären.

Specialistpsykolog med specialisttjänst

När du är legitimerad psykolog kan du gå någon av de specialistutbildningar som hålls av eller ackrediterats av Sveriges Psykologförbund. Därefter kan du söka någon av våra specialisttjänster.

Som specialistpsykolog jobbar du med utredning och behandling av svåra och komplicerade ärenden, handledning och konsultation, utveckling och tillämpning av evidensbaserade metoder och förhållningssätt.

Specialistpsykolog med funktionsansvar

Specialistpsykolog med funktionsansvar är ett tidsbegränsat förordnande du kan söka och få när du har skaffat dig erfarenhet av att jobba som specialistpsykolog. Som specialistpsykolog med funktionsansvar är du rådgivande till verksamhetschefen vid psykologisk utredning och behandling. Det motsvarar den rådgivande funktion som chefsöverläkaren har för medicinska frågeställningar.

Du arbetar för att främja psykologins kunskapsfält i hela verksamheten och har ett övergripande utvecklingsansvar för utbudet av psykologisk utredning och behandling inom verksamheten. Du arbetar bland annat med att utveckla metoder och kvalitetssäkra, föra in ny forskning och nya riktlinjer, ge råd i professionella och etiska frågeställningar och vara mentor för psykologer under specialistutbildning.

Uppdraget som funktionsansvarig är på deltid (15-20 procent). Resterande tid arbetar du med patienter och handledning som specialistpsykolog.

Hjälpte informationen på sidan dig?