Våra arbetsplatser

Vår organisation är tillräckligt stor för att bedriva högspecialiserad vård och avancerad forskning, lagom stor för att knyta kontakter, lära känna kollegor och få överblick över verksamheten.

Här kan du läsa mer om våra arbetsplatser. Regionens verksamhet är indelad i sju förvaltningar.

Blekinge folkhögskola

Region Blekinge driver Blekinge folkhögskola, där vuxna människor får möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper för att kunna påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Skolan finns i Bräkne-Hoby.

Folktandvården

Folktandvårdens vision är ”Frisk mun för alla”. Det innebär att Folktandvården i Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare – för fler friska munnar.

Folktandvården i Blekinge

Hälso- och sjukvården

Blekingesjukhuset ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska och tekniska resurser och kompetens som inte ryms inom primärvården. Vi bedriver verksamhet både i Karlshamn och i Karlskrona. I Karlshamn ligger tyngdpunkten på planerad öppenvård, till exempel kirurgi, medicin och ortopedi. I Karlskrona bedrivs resurskrävande verksamhet dygnet runt, till exempel kvalificerad intensivvård och operationsverksamhet.

Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.

Psykiatrin är en specialistverksamhet som erbjuder kvalificerad utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling. Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv i nära samverkan med patienter, anhöriga och vårdgrannar. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud som utförs av välutbildad personal. Habiliteringen ger insatser till funktionshindrade, vilket bidrar till delaktighet i samhället och en god livskvalitet. Psykiatrin har verksamhet i samtliga kommuner och habiliteringen finns i Karlskrona och Karlshamn.

Regionstaben

Arbetet med att främja hälsa och ge vård till Blekinges invånare leds av regiondirektören. Till sin närmaste hjälp har regiondirektören en stab som på ett övergripande plan leder, stödjer, utvecklar och följer upp regionens verksamhet. Staben ger också stöd till regionens politiska ledning.

Regionservice

Regionservices uppdrag är att skapa förutsättningar för Region Blekinges samtliga verksamheter att leverera och göra sina tjänster tillgängliga för invånarna.

Teknik, service och stöd är våra specialområden. Vår verksamhet ansvarar för fastigheter, it, måltidsservice, lokalvård och logistik. Hos oss finns också verksamhetsstöd som lön, redovisning och kundtjänst.

Vi har 530 medarbetare inom 68 olika yrken som varje dag bidrar till att vardagen i Region Blekinge fungerar. Ingenjör, systemförvaltare, byggprojektledare, tekniker, kock och lönekonsult är några av de yrken som finns hos oss.

Hjälpte informationen på sidan dig?