Barn- och ungdomskliniken

På barn- och ungdomskliniken vårdas barn mellan 0 och 18 år. Kliniken består av en vårdavdelning, dagvård, mottagningar i både Karlskrona och Karlshamn och jourverksamhet. Vi har även en sjukhusskola samt lekterapi. I kliniken ingår även neonatalavdelningen.

Vårdavdelningen

Den som kommer som ny till barn- och ungdomskliniken börjar oftast på vårdavdelningen där vi vårdar patienter från i stort sett alla kliniker på Blekingesjukhuset. Förutom ”våra egna” barnmedicinska barn och ungdomar vårdas också barn och ungdomar från exempelvis kirurgkliniken, ortopedkliniken och öron-, näsa-, halskliniken. Därför stöter vi på en otroligt stor mängd olika diagnoser och symtom. Några av de vanligaste är blindtarmsinflammationer, andningsbesvär, hjärnskakning, frakturer och diabetes. Vi har även en del patienter med svårare sjukdomar som cancer eller metabola sjukdomar. Generellt sett har vi korta vårdtider på vårdavdelningen.

På det som till vardags ofta kallas ”barn- och ungdomsplanet” arbetar:

  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • barnsköterskor
  • läkare
  • specialpedagog
  • kurator.

De flesta sjuksköterskorna och undersköterskorna är vidareutbildade inom barnsjukvård.


Neonatalavdelningen

I barn- och ungdomskliniken ingår även neonatalavdelningen. Här vårdas för tidigt födda barn och nyfödda som behöver extra tillsyn och vård. Avdelningen tar emot barn som föds från gestationsvecka 29. Barn som föds i fullgången tid kan också behöva vårdas här, och då brukar det exempelvis vara för gulsot, andningsstörning, nutritionsproblem eller infektion. Vi arbetar med familjen i centrum och arbetar aktivt för att skapa en bra anknytning mellan det lilla barnet och föräldrarna. Den senare delen av vårdtiden kan förläggas i hemmet med stöd av den neonatalt anslutna hemsjukvården. Det finns också en neonatalmottagning, där vi tar emot och följer upp barn som vårdats på neonatalavdelningen.

På neonatalavdelningen arbetar:

  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • barnsköterskor
  • läkare.

De flesta har specialistutbildning inom barnsjukvård eller neonatalvård, eller både barnsjukvård och neonatalvård.


Vårdar hela familjen

Vi arbetar flexibelt och anpassar i den mån det är möjligt vården efter patienterna. Patienterna är mer än bara de barn som är sjuka. Vi brukar säga att vi vårdar hela familjen, eftersom vi alltid har även föräldrar inneliggande på avdelningen – de är barnets stora trygghet.

Om du ska jobba hos oss och med oss är det viktigt att du är flexibel, har lite barnasinne kvar och kan bjuda på dig själv. Det är också viktigt att du tycker om att arbeta med en stor bredd av patienter – både vad gäller ålder, storlek och diagnoser.

Vi har en väletablerad kvalitetsfilosofi som innefattar Region Blekinges värdegrund: kvalitet, samarbete och engagemang. Barnkonventionen och Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (Nobab) är vägledande i vår vidareutveckling av den personcentrerade vården, som i vårt fall också blir något av en familjecentrerad vård.


Arbetsmiljö

Vi vill skapa en bra arbetsmiljö och skapa möjlighet till utveckling i en organisation som bygger på kunskap. Barn- och ungdomskliniken strävar efter att vara en lika välkomnande klinik för medarbetare som vi är för patienter. Vårt index för hållbart medarbetarengagemang (HME) var 82 år 2017, vilket är ett högt värde. Det visar på att vi har förändringsbenägenhet och god trivsel. Andelen som svarade ja på om de kunde rekommendera sin arbetsplats var 98 procent, vilket vi är stolta över!

Barn- och ungdomskliniken är ett ”litet sjukhus” i det stora sjukhuset med stor variation mellan möjliga arbetsuppgifter. För dig som vill är möjligheterna stora att vara delaktig och påverka utvecklingen på ett annat sätt än vid större kliniker. Vi arbetar inte som ett team, vi är ett team.


Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer får du gärna höra av dig.

Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken
E-post: magnus.ljungcrantz@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 42 44

Hjälpte informationen på sidan dig?