Ortopedkliniken

Ortopedkliniken har verksamhet i Karlshamn och Karlskrona. Vi behandlar skador och sjukdomar i skelett, leder och muskulatur. Vi har ingen akutverksamhet i Karlshamn, alla akutbesök hänvisas till akutmottagningen i Karlskrona. Alla akuta operationer sker i Karlskrona medan planerade operationer som kräver en vårdplats utförs i Karlshamn. Dagkirurgiska planerade operationer utförs i Karlshamn och Karlskrona.

Ortopedmottagningar

På ortopedmottagningarna i Karlshamn och Karlskrona har vi läkarmottagningar för remiss- och återbesök. Här sker också uppföljning av akuta tillstånd, oftast styr bostadsorten vilket enhet man blir kallad till. Vi har även separata sjuksköterskemottagningar på båda enheterna, där vi framför allt handlägger patienter med frakturer och olika typer av sår.

Vårdadministrativa enheten arbetar på båda enheterna. De medicinska sekreterarna ansvarar för att den medicinska dokumentationen utförs och kvalitetsarbete i form av diagnos och åtgärdskodning, samt för registeringar i olika medicinska kvalitetsregister.

Ortopedisk traumaavdelning i Karlskrona

I Karlskrona har vi en ortopedisk traumaavdelning med 20 vårdplatser. Vi har dygnet runt-jour och här utförs alla akuta operationer. Avdelningen har även vårdplatser för andra patienter som kan behöva snabb vård eller vård som kan kräva intensivvård, till exempel reumatiskt sjuka och patienter med infektionskomplikationer. Barn med ortopediska åkommor som behöver vårdas på sjukhus, vårdas på barn- och ungdomskliniken.

Ortopedisk- och kirurgisk vårdavdelning i Karlshamn

I Karlshamn har vi en avdelning för planerad ortopedisk kirurgi. Avdelningen delas med kirurgkliniken och här samsas ortoped- och kirurgpatienter om 22 vårdplatser.

Vanliga operationer på den ortopediska och kirurgiska vårdavdelningen är:

 • höft- och knäplastiker
 • ryggkirurgiska ingrepp
 • galloperationer
 • prostataoperationer
 • gastric by-pass (överviktsoperation)
 • plastikkirurgiska operationer (inte kosmetiska).

Vi utför ungefär 3 700 operationer varje år.

Ortopedteknisk verksamhet

Den ortopedtekniska verksamheten i Blekinge tillhör ortopedkliniken. Den ortopedtekniska verksamheten har sin huvudsakliga bas i Karlskrona, men två till tre dagar i veckan finns vi på plats i Karlshamn. På avdelningen provar vi ut och tillverkar ortopedtekniska hjälpmedel som ortoser, proteser, inlägg och korsetter.

Medarbetare

Ortopedkliniken har cirka 160 medarbetare och vi som arbetar här är:

 • läkare
 • sjuksköterskor
 • undersköterskor
 • medicinska sekreterare
 • administrativa assistenter
 • ortopedtekniker
 • ortopedingenjörer.

Här får du ett stimulerande arbete i en trivsam arbetsmiljö och trevliga arbetsteam.

Arbetsmiljö

Kliniken präglas av god arbetsmiljö i en positiv anda. Vi har fokus på patientens bästa och vi är väldigt måna om varandra och noga med teamkänslan. Hos oss får du stora möjligheter att delta i och påverka klinikens förändrings- och utvecklingsarbete, som vi jobbar kontinuerligt med.

Vårt motto är ”Vårdkvalitet för er – god arbetsmiljö för oss”.

Samverkan

Ortopedkliniken samverkar med regionklinikerna i Lund och Malmö, men också med andra specialistkliniker. Vi har även ett väl fungerande kunskapsutbyte och gemensam vidareutbildning med regionklinikerna.

Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer får du gärna höra av dig till någon av oss!

Tomas Ericson, verksamhetschef för ortopedkliniken

Rickard Tuvhag, ortopedmottagningen i Karlskrona och Karlshamn

Madelene Hofflander, avdelningschef på ortopediska och kirurgiska vårdavdelningen i Karlshamn

Caroline Hydén, vårdadministration, Karlshamn och Karlskrona

Sara Azhmi, avdelningschef för ortopedtekniska avdelningen

Hjälpte informationen på sidan dig?