Läkare och sjuksköterska under en operation. I bakgrunden syns ytterligare en sjuksköterska.

Introduktions- och utvecklingsprogram

En väl genomförd introduktion är viktig för att du som nyutbildad
sjuksköterska ska trivas och lyckas i ditt arbete. Genom vårt introduktions- och utvecklingsprogram vill vi ge dig trygghet i din nya yrkesroll.

Region Blekinge erbjuder dig ett unikt program som löper över ett år. Du får en kliniknära mentor som kommer att genomföra reflektionsträffar och mentorssamtal. Du kommer även att erbjudas klinikspecifika utbildningar. Utöver detta ges du även möjlighet till hospitering vid annan enhet vid minst två tillfällen under första året. När du har arbetat i några månader erbjuder programmet tre sammanhållande utbildningsdagar som innehåller föreläsningar blandat med gruppdiskussioner och reflektioner. Introduktionsprogrammets alla delar syftar till att du ska bli en i teamet!

Hjälpte informationen på sidan dig?