Bilden visar medarbetare från olika yrkeskategorier som pratar med varandra

Att jobba i Region Blekinge

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Vårt arbete präglas av stark sammanhållning, engagerat ledarskap och en vilja att utvecklas. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.

Här finns fler än 150 olika yrken med anställningstrygghet och goda framtidsutsikter – från kurator, kock och apotekare till it-strateg, teletekniker och sjuksköterska.

Våra team präglas av stark sammanhållning, engagerat ledarskap och en vilja att utvecklas. Förmodligen är det därför som nära nio av tio medarbetare hos oss rekommenderar sin arbetsplats. Lagandan har även stora fördelar för invånare och patienter. Faktum är att Blekinges patienter är mest nöjda med vården av alla patienter i landet. Det visar en sammanställning av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2017.

Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Här har du havet, skärgården och skogen inpå knuten. Avstånden är korta, bilköer är sällsynta och kostnaderna för att bo och leva är betydligt lägre än i storstäderna. Kombinationen av meningsfullt arbete och positiv livsmiljö ger goda möjligheter att finna balans i tillvaron. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.

Hjälpte informationen på sidan dig?