Årets arbetsplats

Varje år utser vi Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål.

Årets arbetsplats 2018 blev intensivvårds- och postoperativa avdelningen (IVA) på Blekingesjukhuset i karlskrona. Motiveringen var:

På IVA är medarbetarna ständigt beredda att fatta avgörande beslut i akuta situationer. Samarbetet i teamet kring patienten är av största vikt för att kunna erbjuda personcentrerad vård av hög kvalitet. Medarbetarna arbetar aktivt med att se människan i varje situation. Klimatet är öppet och det är högt till tak, alla kan fråga vem som helst om vad som helst och det skapar en trygghet i gruppen. Allas kompetens tas till vara och man visar respekt för varandra, oavsett yrkeskategori. Verksamheten har tydliga mål och är väl uppstyrd, men ger utrymme för medarbetarnas egna initiativ. Cheferna visar förtroende för medarbetarnas kompetens och alla gör sitt bästa utifrån givna förutsättningar.