Årets arbetsplats

Varje år utser vi Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål.

Årets arbetsplats 2019 blev hörselvården. Motiveringen var:

"Hörselvården har varit med om en fantastiskt inspirerande och arbetsam resa. Från att ha haft svårt att ta hand om patienterna inom tiden för vårdgarantin, till att idag ha fått ner väntelistan och kortade väntetider för alla nya patienter. Utvecklingsarbete, analyser av arbetssätt och omfördelning av arbetsuppgifter och kompetens har lett till dagens resultat, tillsammans med ett stort engagemang. Hörselvården har nu full bemanning och alla medarbetare arbetar tillsammans för att bibehålla flödet i patientarbetet. I ett Nationellt Kvalitetsregister ger patienterna höga betyg till verksamheten när det gäller upplevd nytta och funktion av sina hörhjälpmedel samt kontakt och bemötande vid besöken. Under det gångna året har delar av verksamheten flyttat till nya lokaler som ger ännu bättre förutsättningar i arbetet och en förbättrad arbetsmiljö."

Hjälpte informationen på sidan dig?