Medarbetare service och stöd

Vi har över 150 olika yrken och alla jobbar inte med hälso- och sjukvård och tandvård. Du kan till exempel arbeta med ekonomi, HR, it, teknik, fastigheter, lokavård, kök, transport eller telefoni. Här möter du några av våra medarbetare.

Sara Lindén, sjuksköterskestudent och servicemedarbetare i Region Blekinge.

Sara Lindén

Sjuksköterskestudent

Erik Karlsson, eltekniker i Region Blekinge.

Erik Karlsson

Eltekniker

Elisabeth Håkansson, administrativ assistent i Region Blekinge.

Elisabeth Håkansson

Administrativ sekreterare

Erica Heinesson, avdelningschef i Region Blekinge.

Erica Heinesson

Avdelningschef städ