Elisabeth Håkansson, administrativ assistent i Region Blekinge.

Förbättring och utveckling varje dag

Elisabeth fungerar som den berömda spindeln i nätet i sitt jobb som administrativ sekreterare på Region Blekinges patientsäkerhetsavdelning. Avdelningen ansvarar för patientsäkerhet, läkemedel, vårdhygien, smittskydd och rationell användning av antibiotika.

– Det är otroligt stimulerande, utvecklande och roligt! säger Elisabeth.

Hennes huvuduppdrag är att administrera anmälningar om fel i vården, både sådana som Region Blekinge gör själva (lex Maria) för att göra en ordentlig utredning och se till så att felet aldrig uppstår igen, och anmälningar som gjorts av patienter.

– Det vi arbetar med är ett ständigt förbättringsarbete som gör att vi kan minska antalet skador som uppkommer i vården.

Patientsäkerhetsavdelningen arbetar också med att minska olämpliga läkemedel och användningen av antibiotika. Det innebär bland annat att ge rätt medicin i rätt dos och på rätt sätt.

– Patientsäkerhet berör alla anställda i Region Blekinge på ett eller annat sätt och är oerhört viktigt för både patienter och personal, avslutar Elisabeth.

Hjälpte informationen på sidan dig?