Erik Karlsson, eltekniker i Region Blekinge.

Ingen dag är den andra lik

Erik Karlsson är 31 år och arbetar som eltekniker på drift- och underhållsavdelningen. Det är ett varierande och självständigt arbete som innebär frihet under ansvar. Och det är just variationen i arbetet som är det roliga.

- Jag trivs med att ha ett arbete där man aldrig riktigt vet hur dagen kommer se ut. Att få vara med och förbättra, felsöka och lösa problem är roliga faktorer.

Erik har en bakgrund som sjöingenjör i handelsflottan, men valde att gå iland när han skulle bli pappa. Han började som eltekniker på Region Blekinge 2014. Eriks jobb är att ta hand om kraftförsörjningen i Region Blekinge. Det som lockade med tjänsten var just kraftförsörjning och reservkraftsystem som Erik tycker är utmanade och roligt att arbeta med. Han drar paralleller mellan landstinget och ett fartyg som, i likhet med många verksamheter inom landstinget, måste kunna vara självförsörjande i flera dygn.

I jobbet ingår att både undvika totala driftstopp och att hjälpa till med direkta driftfel. På det sättet är drift- och underhållsavdelningen i kontakt med en stor del av verksamheten när de underhåller och förbättrar driften i hela Region Blekinge.

- Vi har kommit in i en spännande och rolig tid när det gäller renoveringar av äldre byggnader och även nybyggnationer med allt vad det innebär med ny teknik för oss på driften. Kompetensutvecklingen kommer att öka i takt med att vi lär oss mer kring ny teknik.

Han berättar också om att arbetet innebär mycket samarbete. På avdelningen finns flera olika yrkeskategorier och det är betydelsefullt att ta till vara varandras kunskaper inom olika områden. För Erik är det också viktigt med trevliga arbetskamrater. Det tycker han att han har hittat på landstinget.