Utveckling och karriär för sjuksköterskor för sjuksköterskor

Den du var i går är inte samma människa som du är i dag, varken privat eller i arbetet. I Region Blekinge är det lätt att utvecklas och möta nya möjligheter och utmaningar.

Vi har ett omfattande chefutvecklingsprogram för dig som vill gå vidare i karriären. Men för oss betyder karriär inte nödvändigtvis att gå vidare till att bli chef. Du kan också vidareutbilda dig, exempelvis till specialistsjuksköterska, samtidigt som du jobbar. Det ger dig stora möjligheter att bredda din egen kompetens eller specialisera dig och utvecklas inom nya områden. En annan möjlighet är att arbeta som omvårdnadsutvecklare.

Omvårdnadsutvecklare ger bättre kvalitet och säkerhet

Sedan 2013 har Blekingesjukhuset haft fem sjukhusövergripande omvårdnadsutvecklare. Deras uppdrag är att, tillsammans med chefssjuksköterskan, samordna och kvalitetssöka omvårdnaden vid sjukhusets slutenvårdsavdelningar. Arbetet har hittills resulterat i att både omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet har ökat.

Som omvårdnadsutvecklare arbetar du 70 procent som omvårdnadsutvecklare och 30 procent som kliniskt verksam sjuksköterska på en vuxenvårdsavdelning vid Blekingesjukhuset. Det senare är värdefullt för att omvårdnadsutvecklingen ska ha en tydlig klinisk förankring.

Omvårdnadsutvecklarna arbetar för att förbättra sjukhusets omvårdnadskvalitet genom att preventivt arbeta för att minska fall, undernäring och trycksår och att förbättra vården för patienter som avlider på Blekingesjukhuset. Det innebär att regelbundet hålla utbildningar inom omvårdnadsområden, stötta sjukhusets ombud för bland annat fall, trycksår, undernäring, smärta och munhälsa och arbeta fram rutinbeskrivningar och PM för att likrikta den omvårdnad som ges vid sjukhuset.

Hjälpte informationen på sidan dig?