Traineeprogrammets upplägg

Här kan du läsa mer om traineeprogrammets upplägg.

Traineeprogrammet genomförs inte under 2021.

Du är anställd i Region Blekinge under programmet och du kommer att få arbeta inom en av regionservices enheter. Du kommer också att få en utbildad mentor som följer dig genom hela programmet.

Jobba deltid

Programmet består av fem block och varje block varar i cirka två månader. Ett block innehåller 16 timmars utbildning och 64 timmars arbete, vilket motsvarar 25 procent av en heltidsanställning. Här hittar du en beskrivning av vad varje block innehåller.

Bild över Stjärnfemmans fem delar som beskrivs i den löpande texten.

I demokratins namn

Att arbeta inom offentlig verksamhet innebär att ha ett samhällsuppdrag. Det samhällsuppdraget kan ge kraft och energi och är ett perspektiv som gäller alla delar av offentlig verksamhet. Det bidrar till att skapa jobb som är roliga, utvecklande, betydelsefulla och viktiga för samhället.

Region Blekinges verksamhet

För att du ska förstå hur Region Blekinges verksamhet fungerar behöver du se och uppleva hela organisationen och alla dess olika delar. Temadagen ger dig insikt i hur Region Blekinges verksamheter bedrivs och hur de hänger ihop.

Att leda i Region Blekinge

Detta block ger verktyg för att leda sig själv och verktyg för att utforska hur ledarskapet måste förändras när samhällsutvecklingen och framtidens profesionella ställer nya och mer komplexa krav än någonsin tidigare. För att ge rätt ingångar i framtidens ledarskap kommer temadagen att beröra ledarskapets utveckling fram till idag och hur olika ledarskapsstilar kan ta form i verksamheter. Dagen ger dig dessutom en bredare bild av ledarskap är.

Karriär inom Region Blekinge

Karriär är ett begrepp som kan ha olika innebörd för olika personer. Det är inte givet att sättet varje individ vill utvecklas på lång sikt handlar om en linjär karriär mot "toppen". Istället är det en fråga om vad som utgör en lyckosam karriär utifrån de enskildas mål, engagemang och framtidsvision.

Individuella mål

Programmet mynnar ut i att du får ökad insikt i vilka mål du har med din professionella framtid. Med programmet som bas mynnar det ut i att du som deltagare får en ökad självinsikt och självsäkerhet i vem du är och var du vill vara i framtiden.

Hjälpte informationen på sidan dig?