Avdelningschef till Operationsavdelningen i Karlshamn

Arbetsplatsbeskrivning

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. Antal anställda på Anestesikliniken är totalt ca 270 personer av olika kategorier, varav ett 50-tal tjänstgör på operationsavdelningen i Karlshamn. Klinikens enheter och medarbetare samarbetar kring kompetenser och resurser. Övergripande inom kliniken arbetar vi långsiktigt med personalförsörjningen; vi satsar tex på utbildningsanställningar. I nuläget är vi oberoende av hyrpersonal. Operationsavdelningen med tillhörande Uppvakningsenhet i Karlshamn ingår i Anestesikliniken som har verksamhet både i Karlshamn och Karlskrona. I Karlskrona finns Centraloperation och Intensivvårdsavdelningen med tillhörande Post-OP. Sterilteknisk avdelning, STA, finns på båda orterna men är en gemensam enhet. Årligen utförs sammanlagt ca. 8500 operationer på de båda sjukhusen, 3000 av dessa sker i Karlshamn. Operationsavdelningen består rent fysiskt av 5 operationssalar och en uppvakningsavdelning med 10 platser. Det finns en Anestesimottagning för dagkirurgiska patienter inför operation och vi erbjuder barnlek till våra små. Sommartid är all operationsverksamhet, inklusive personal, förlagd till Karlskrona. Vi opererar elektivt under dagtid, måndag tom fredag. Övervägande delen av patienterna är dagkirurgiska, men kan även vara inneliggande. Specialiteterna är av gynekologisk, kirurgisk, ortopedisk och orofacialmedicinsk (inkl. pedodonti) karaktär. Operationsavdelningen erbjuder även anestesiservice ute på sjukhuset, exempelvis narkos vid ÖNH-operationer på Öronklinikens operationsenhet, vid elkonvertering och vid ECT-behandling. I uppdraget ingår för anestesipersonal att deltaga vid MIG-larm på sjukhuset samt i prehospital verksamhet. Arbetsgruppen i Karlshamn består av anestesi- och operationssjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinsk sekreterare.

Arbetsbeskrivning

Som chef företräder du Region Blekinge och en viktig uppgift är att stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras. I ditt verksamhetsansvar ingår att leda, planera och utveckla det arbetet. Till din hjälp har du en stf. avdelningschef på heltid. Du tydliggör och kommunicerar visioner, mål och strategier samt organiserar verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. Du följer upp och rapporterar resultat. Vidare kommer du att ingå i klinikens ledningsgrupp tillsammans med fyra andra avdelningschefer och vara direkt underställd verksamhetschefen. Till ledningsgruppen hör även administrativ sekreterare, patientsäkerhetssamordnare, verksamhetsutvecklare och medicinskt ledningsansvarig läkare. I framtiden kan det bli aktuellt med delat ledarskap. Centraloperation i Karlskrona har nyligen infört ett delat ledarskap med två likställda chefer i syfte att stärka ledarskapet inom personaltät verksamhet och på så sätt skapa mervärde för verksamhet, medarbetare och chefer.

Kvalifikationer

Vi söker en ledare som har förmågan att stimulera till utveckling av verksamheten och medarbetarnas kompetens. Du har ett empatiskt förhållningssätt. Du är kommunikativ med hög social kompetens. Du kan fatta samt genomföra olika slags beslut. Du verkar för ett öppet arbetsklimat, är synlig i verksamheten och härigenom skapar du goda relationer inom den egna enheten, men även med andra interna och externa verksamheter som vi samarbetar med. Du är lyhörd, rak och tydlig. Du kan samordna medarbetarna och delegera arbetsuppgifter. Grunden för ett bra ledarskap är ett ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare. Gällande den formella kompetensen ska du ha en akademisk examen med vårdinriktning. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården. Har du erfarenhet från operationssjukvård är det ett plus. Meriterande är även tidigare chefserfarenhet samtidigt som ledaregenskaperna väger tungt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan.

Fakta om tjänsten

Kommun
Karlshamn
Yrkesområde
Chefer och verksamhetsledare
Yrkeskategori
Avdelningschef, landsting
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Arbetsplats
Region Blekinge Hälso - och sjukvård Specialiserad vård Anestesikliniken
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Förordnandet som avdelningschef är tidsbegränsat och kombineras med en tillsvidareanställning inom din egen profession.
Lön
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning och du bör därför ange löneanspråk i din ansökan.
Antal platser
1
Publicerad
2020-03-18
Ansök senast
2020-04-15
Läs mer
https://regionblekinge.se/

Upplysningar

 • Ulrika Siesing
  Verksamhetschef
  Telefon: 0455-735270
 • Anna-Lena Bylund
  Vårdförbundet
  Telefon: 0454-732045
 • Ingrid Säbrink
  Kommunal
  Telefon: 0454-732045
 • Carina Malmqvist
  Vision
  Telefon: 0455-735279

Ansökan

Referensnummer: A938348
Ansök

Övrig information

Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.