Avdelningschef till mottagningen länsgemensam psykiatri

Arbetsplatsbeskrivning

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. Psykiatrin är en del av nära vård och en specialistverksamhet som erbjuder kvalificerad utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling. Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv i nära samverkan med patienter, anhöriga och vårdgrannar. Länsgemensam psykiatri är en av tre vuxenpsykiatriska basenheter. Det är en länsövergripande verksamhet som ansvarar för vård och behandling som inte finns att tillgå inom allmänpsykiatrin i Blekinge. I Länsgemensam psykiatri ingår psykiatrisk akutmottagning, akut- respektive intensivvårdsavdelning, beroendeenhet med mottagning och avdelning, länsgemensam mottagning med minnesenhet, ätstörningsenhet och sexologisk mottagning. Vi är i huvudsak lokaliserade till Blekingesjukhuset i Karlskrona. Vi erbjuder arbete i en verksamhet som kännetecknas av hög vårdkvalitet, utvecklingsvilja, engagemang, ansvar och delaktighet. Vi söker en avdelningschef med ansvar för länsgemensam mottagning med minnesenhet, ätstörningsenhet, sexologisk mottagning och basenhetens gemensamma resurser som är medicinska sekreterare, kurator och dietist. Du är chef för 21 medarbetare. Du kommer att få vara med och leda utvecklingen av Blekinges specialistpsykiatri som står inför nya möjligheter i samband med Region Blekinges omställning till Nära vård.

Arbetsbeskrivning

Ledarskapet inom psykiatrin kännetecknas av personcentrerat förhållningssätt. Genom entusiasm och engagemang främjar du som avdelningschef nytänkande och utveckling i verksamheten. Vi ser tillgänglighet, kompetens och samarbetsförmåga som viktiga komponenter. Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i basenhetens ledningsgrupp tillsammans med tre andra avdelningschefer och medicinsk rådgivare. Inom ledningsgruppens arbete innebär det att du är engagerad i hela klinikens resultat och utveckling. I uppdraget som avdelningschef har du till uppgift att leda och utveckla verksamheten utifrån organisatoriska och ekonomiska ramar samt efter regionens policydokument. Du har ett samlat verksamhetsansvar för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Som chef i Region Blekinge ser vi gärna att du deltar i regionens chefsprogram, vi ger dig även möjlighet till chefshandledning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom vårdsektorn eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har ledarskapsutbildning och/eller erfarenhet från liknande chefsuppdrag. Du ska ha intresse och förmåga att bedriva ett aktivt och lyhört ledarskap. Du drivs av att jobba målmedvetet i en dynamisk miljö och uppskattar de möjligheter till relationsskapande och samarbete som ledarskapet ger. Du bygger ditt ledarskap på flexibilitet och skapar ett ömsesidigt förtroende gentemot medarbetarna. Du har förmåga att entusiasmera dina medarbetare samt verka för en god arbetsmiljö. Du kan konsten att motivera andra och har förmåga att se helheten. Du stimuleras av nya utmaningar och vill initiera och driva förändrings- och utvecklingsarbete som leder till förbättringar för patienterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.

Fakta om tjänsten

Kommun
Karlskrona
Yrkesområde
Chefer och verksamhetsledare
Yrkeskategori
Enhetschef, hälso- och sjukvård
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Arbetsplats
Region Blekinge Hälso - och sjukvård Nära vård Länsgemensam psykiatri
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillsvidareanställning erhålls inom det egna kompetensområdet med ett tidsbegränsat chefsförordnande på 1-6 år.
Antal platser
1
Publicerad
2021-07-16
Ansök senast
2021-08-29
Läs mer
https://regionblekinge.se

Upplysningar

Ansökan

Referensnummer: A1044363
Ansök

Övrig information

Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Hjälpte informationen på sidan dig?