Utvecklingssamordnare: God och nära vård i samverkan i Blekinge

Arbetsplatsbeskrivning

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. Region Blekinge och länets fem kommuner söker nu tillsammans två projektledare för God och nära vård i samverkan. Blekinge är ett litet län med stora möjligheter att utveckla samverkan mellan regionen och kommunerna. Målet är att insatserna inom hälsa, vård och social välfärd upplevs som en helhet utan gränser. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och samtidigt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Målet med omställningen är att invånaren vid behov får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Ett konceptprogram för Nära vård i Blekinge har utarbetats och beslutats i samverkan mellan regionen och länets kommuner. God och nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård. God och nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Med andra ord handlar det om ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att både tänka och arbeta. Just nu pågår ett antal projekt/satsningar i samverkan mellan kommunerna och regionen som behöver koordineras och synergieffekter behöver tas till vara. En viktig framgångsfaktor för att lyckas är samverkan och kommunikation mellan kommuner och regionen och därför vill nu länets kommuner och regionen tillsammans anställa två utvecklingssamordnare. Tjänsterna kommer att vara placerade på utvecklingsavdelningen inom Region Blekinges hälso- och sjukvårdsförvaltning. Tjänsterna som utvecklingssamordnare är samfinansierade av kommunerna och regionen. På utvecklingsavdelningen ansvarar vi för att initiera, koordinera, leda, utveckla, förbättra och följa upp arbetet med strategiskt prioriterade verksamhetsfrågor såsom till exempel kvalitet och tillgänglighet i vården, samverkan med kommunerna, sjukskrivningsprocessen, rehabiliteringsprocessen, folkhälsoarbete och mycket mera. Avdelningen bedriver också omvärldsbevakning och bidrar till att regionen följer lagar, föreskrifter och riktlinjer utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Arbetsbeskrivning

Utvecklingssamordnarnas uppdrag är både strategiskt och operativt inriktat och innebär att: * identifiera nuläge och nyläge för god och nära vård i Blekinge * upprätta förändringsplan med tydliga mål * driva delprojekt inom ramen för förändringsplanen * ansvara för att koordinera samt ta till vara synergieffekter för pågående projekt som ligger inom ramen för god och nära vård * medverka till utveckling av kommunikationen rörande arbetet med god och nära vård. Styrgrupp för projektet är Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO). LSVO är ett samverkansorgan mellan länets fem kommuner och regionen. Ett utskott från LSVO kommer att finnas som stöd för utvecklingssamordnarna. Som utvecklingssamordnare bidrar du till att förstärka och vidareutveckla god och nära vård för invånare, patienter och närstående i Blekinge genom att stimulera, driva och ge stöd till chefer, ledare och medarbetare i målsättning, genomförande och uppföljning av denna viktiga omställning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en adekvat universitets-/högskoleutbildning för uppdraget. Det är en för-utsättning att du har erfarenhet att leda komplexa uppdrag, kanske i tidigare roller som projekt-ledare eller chef. Det är meriterande med projektledarutbildning och/eller ledarskapsutbildning. Det är ett krav att du har erfarenhet av antingen regional och/eller kommunal hälso- och sjuk-vård, vård och omsorg och social välfärd, för att kunna lyckas i din projektledarroll. Som person är du skicklig på att skapa nätverk och utveckla relationer som bygger på samar-bete, tillit och förtroende. I din roll ser vi att du har förmågan att inspirera och motivera medar-betare och chefer till att driva förändringen mot en god och nära vård. Det är avgörande att du är strukturerad och kan planera, leda, driva och följa upp den framtagna förändringsplanen. Det är värdefullt att du är en god analytiker som ser samband ur ett helhetsperspektiv och förstår konsekvenser av olika lösningsförslag. Du bemästrar också konsten att kommunicera i både tal och skrift. Att du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade förutsättningar är en förut-sättning för att lyckas med att driva uppdraget i mål. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.

Fakta om tjänsten

Kommun
Karlskrona
Yrkesområde
Administration, ekonomi, juridik
Yrkeskategori
Vårdutvecklare
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Arbetsplats
Region Blekinge
Omfattning
Heltid
Tillträde
Enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till förlängning av uppdraget.
Varaktighet
6 månader eller längre
Tidsbegränsad till
2022-05-31
Antal platser
2
Publicerad
2021-04-08
Ansök senast
2021-05-02
Läs mer
http://www.regionblekinge.se

Upplysningar

 • Karin Nedfors
  tf. Avdelningschef
  Telefon: 0455-737811
  E-post: Karin Nedfors
 • Gunilla Månsson
  Vårdförbundet
  Telefon: 0455-30 29 81
 • Torill Skaar Magnusson
  Förv.schef omsorgsförv, Karlshamns kommun
  Telefon: 0454 – 817 01
 • Annika Mellqvist
  tf Hälso o sjukvårdschef Nära vård
  Telefon: 0455-737790
  E-post: Annika Mellqvist
 • Carina Svärd
  Folkhälsostrateg / SACO
  Telefon: 0455-73 40 41
  E-post: Carina Svärd

Ansökan

Referensnummer: A1017732
Ansök

Övrig information

Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Hjälpte informationen på sidan dig?