Kontaktuppgifter kring AT

Upplysningar om AT

HR-konsult Mats Magnusson
Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona
E-post: mats.magnusson@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 42 02

Studierektorer

Martin Frimand Rønnow

Blekingesjukhuset, 371 81 Karlskrona
E-post: martin.frimand_ronnow@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 10 00 växel

Stina Hasselgren Martin

Primärvården
E-post: stina.hasselgren-martin@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 10 00 växel

Lisa Hägg

Psykiatrin, 371 85 Karlskrona
E-post: lisa.hagg@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 10 00 växel

Sylf

Anna Fröborg
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona
E-post: anna.froborg@regionblekinge.se
0455-73 10 00 växel