Teoretisk utbildning

Introduktionskurs under 2 veckor innehållande AMLS, praktiska rutiner samt föreläsningar i medicinska ämnen med lokalt perspektiv. Varje torsdagseftermiddag är schemalagd för utbildning och självstudier.

Via intranätet får AT-läkaren kännedom om även andra föreläsningar och kurser inom landstinget.

Vi är generösa med att bevilja tjänstledighet med lön och övriga förmåner för deltagande i kurser och konferenser. Alla som antas till AT-läkarstämman beviljas tjänstledighet med lön och övriga förmåner.

Studierektorer – handledare

Det finns tre studierektorer som leder allmäntjänstgöringen. När du börjar ditt AT-block får du en huvudhandledare. Dessutom får du en klinikhandledare vid varje utbildningsavsnitt.