Välkommen på praktik

Är du intresserad av att göra praktik hos oss? Region Blekinge tar emot praktikanter i våra verksamheter i hela länet. I första hand tar vi emot studenter och elever från utbildningsanordnare som vi har avtal eller överenskommelse med. Studenter och elever från dessa utbildningar har förtur till våra praktikplatser.

Är du intresserad av en praktikplats och inte tillhör någon av de skolor vi har avtal med kan du söka en plats genom att lämna in blanketten Praktikförfrågan Region Blekinge till vår praktiksamordnare. Du hittar blanketten längre ner på den här sidan. Vi kan inte garantera dig en plats, men har vi möjlighet tar vi gärna emot dig.

Praktik inom olika områden

Vi har kontaktpersoner för praktik inom olika delar av våra verksamheter:

• Praktik inom områden som it, administration, transport, personal och ekonomi: kontakta oss via e-post: praktikforfragningar.regionservice@regionblekinge.se
• Praktik inom tandvården: Charlotte Johansson
• Praktik för läkare: praktikforfragningarlakarstudenter.blekingesjukhuset@regionblekinge.se
• Övrig praktik: Jessica Ulvtorp

Praktisk information inför din praktik

Under din praktik kommer du att ha en eller flera handledare. Ta kontakt med din praktikplats minst två veckor innan praktiken börjar för att komma överens om tider och för att få den praktiska information du behöver. Tänk på att:

  • Det är viktigt att du har god kännedom om basala hygienrutiner, som du hittar längre ner på den här sidan.
  • Fyll i hälsodeklarationen och sekretessblanketten (som finns längre ner på den här sidan) och ta med dem första dagen på din praktik. Om din skola har en egen hälsodeklaration kan den användas, så länge alla frågor på vår blankett då blir besvarade. Om du svarar ”ja” på någon fråga märkt med * ska du kontakta skolhälsovård om det finns, i annat fall vårdcentralen för bedömning. Prata även med din handledare innan du börjar praktiken.
  • Arbetskläder lånar du av Region Blekinge under din praktiktid. Använd en namnskylt som visar att du är praktikant. I vissa verksamheter används personliga kort, som passerkort och e-kort. Läs mer om det nedan.
  • Om du blir sjuk eller är frånvarande av någon annan anledning är det viktigt att du meddelar din praktikplats.
  • Region Blekinge är tobaksfritt. Det innebär att personal inte får röka eller snusa i arbetskläder och under arbetstid.

E-kort, personalkläder, omklädningsskåp och parkeringstillstånd

E-kort och passerkort

Du som student har två kort som du använder under hela din studietid. Du kvitterar ut dem i telefonväxeln i Karlshamn eller Karlskrona. Det är ett vitt e-kort med chip som du använder för att logga in i system som kräver kortinloggning och ett blått eller grönt passerkort som du använder för att öppna dörrar.

Personalkläder

Du hämtar och lämnar dina arbetskläder hos Personalkläder på respektive sjukhus. I Karlskrona är det i byggnad 41 på plan 3. I Karlshamn är det i byggnad 10 på plan 1. Mer information om vad som gäller kring personalkläder får du när du hämtar dina kläder.

Omklädningsskåp

Omklädningsskåp på sjukhusens avdelningar och på arbetsplatser utanför sjukhusområdena har respektive chef hand om. De allmänna omklädningsskåpen som finns i kulvertarna på sjukhusen beställer din chef genom kundtjänst. Information om vilket omklädningsskåp du ska använda kommer via e-post till den som står som e-postmottagare i beställningen.

Parkeringstillstånd

Vid sjukhusområdena kostar det pengar att parkera på personalparkeringen. Registrera att du jobbar inom Region Blekinge här på Mina sidor Länk till annan webbplats. eller i appen som finns att ladda ner i Google Play Länk till annan webbplats. och i App Store Länk till annan webbplats.. I ytterområdena parkerar du gratis. Parkeringstillstånd krävs. Du beställer ett parkeringstillstånd genom att maila ditt förnamn, efternamn och personnummer till kundtjänst. Parkeringstillstånd hämtas ut i telefonväxeln i Karlshamn eller Karlskrona.

KLIPP

Praktikplatserna hanteras i ett webbaserat system, Kliniskt praktikplacering (KLIPP). Utbildningsanordnare som har avtal med Region Blekinge har egna behörigheter till systemet. I KLIPP finns praktisk information och kontaktuppgifter inför din praktik. För behörighet eller support med KLIPP, kontakta praktiksamordnaren

Hjälpte informationen på sidan dig?