Information till sjuksköterskestudenter

På Blekingesjukhuset i Karlskrona och Karlshamn finns särskilda utbildningsavdelningar, LUVA (lärande utvecklande vårdavdelning). Målsättningen med handledningsmodellen är att skapa en miljö som både är lärande och vårdande.

Synsättet vid vårdenheten ska präglas av:

  • respekt för patientens upplevelse och synsätt samt ansvar för sin egen hälsa – och hälsoutveckling
  • att patienten är delaktig och har inflytande över sin vård
  • att patienten uppmärksammas och förstås i sitt livssammanhang.

LUVA-modellen omfattas av funktionerna: huvudhandledare, klinisk adjunkt och bashandledare. Huvudhandledaren har huvudansvar för studenternas verksamhetsförlagda studier. Bashandledare, som främst är handledande sjuksköterskor, men även de undersköterskor som ingår i teamet handleder studenterna i konkreta inlärningssituationer. Klinisk adjunkt är bryggan mellan teori och vårdpraxis.

För att stödja reflektionen och tillägnandet av kunskaper i vårdpraxis förutsätts ett patientcentrerat lärande, vilket konkret innebär att studenterna på LUVA har en kontinuitet i patientrelationen.

Hjälpte informationen på sidan dig?