För studie- och yrkesvägledare i östra Blekinge

Varannan vecka under skolornas vår- och hösttermin tar Region Blekinge emot PRAO-elever från kommunala skolor och friskolor i Ronneby och Karlskrona kommun.

Antalet elever per vecka varierar beroende på hur många platser vi kan erbjuda. Platsbehovet är mycket stort. Vissa veckor är cirka 300 elever ute på PRAO samtidigt.

Eleverna går i årskurs åtta och nio. Området östra Blekinge innefattar Karlskrona och Ronneby kommun, exklusive Bräkne-Hoby som tillhör västra Blekinge.

Studie- och yrkesvägledarna ska kontakta prao-samordnaren med information om eleverna senast två veckor innan PRAO:n börjar. I annat fall blir platsen ledig och andra elever får möjlighet att söka platsen.

Alla elever får ett välkomstbrev och ett sekretessavtal hemskickat. Detta görs så snart som vi får information om eleven. Samtidigt skickas information om eleven vidare till respektive avdelningschef.

Första dagen träffas eleverna i huvudentrén till Blekingesjukhuset i Karlskrona där praosamordnaren möter upp. De får bland annat information om hygien och sekretess och lämnar in de påskrivna sekretesslapparna. Handledaren från avdelningen hämtar sedan upp eleven.

Hjälpte informationen på sidan dig?