För studie- och yrkesvägledare i västra Blekinge

Varje vecka under skolornas vår- och hösttermin tar Region Blekinge emot praoelever från kommunala skolor och friskolor i Karlshamns kommun.

Antalet elever per vecka varierar beroende på hur många platser vi kan erbjuda. Platsbehovet är mycket stort. Vissa veckor är cirka 300 elever ute på prao samtidigt.

Eleverna går i årskurs åtta och nio. Området västra Blekinge innefattar Karlshamn, Bräkne-Hoby, Olofström och Sölvesborgs kommun.

Inför varje terminsstart skickar prao-samordnaren ut förfrågan till alla avdelningscheferna och frågar vilka som kan ta emot elever. Cheferna får även en kortfattad information om vad det innebär att ta emot praoelever. Praosamordningen sammanställer platserna och fördelar dem jämnt till skolorna.

Studie- och yrkesvägledarna ska kontakta prao-samordnaren med information om eleverna senast två veckor innan praon börjar. I annat fall blir platsen ledig och andra elever får möjlighet att söka platsen.

Alla elever får välkomstbrev, information om tystnadsplikt och hygien och sekretesslapp hemskickat. Detta görs så snart som vi får information om eleven. Samtidigt skickas information om eleven till respektive avdelningschef via e-post.

Första dagen träffas eleverna i huvudentrén till Blekingesjukhuset i Karlshamn där praosamordnaren möter upp. De får bland annat information om hygien och sekretess och lämnar in de påskrivna sekretesslapparna.

Praosamordnaren går med till klädbytesförrådet och hämtar arbetskläder, sen vidare till respektive praoplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?