Lärare som undervisar elev.

Snabbspår för hälso- och sjukvårdsutbildade

Vi erbjuder asylsökande och nyanlända med yrkeslegitimation från sitt hemland ett snabbspår in i hälso- och sjukvården genom att kombinera studier i svenska med språkpraktik i Region Blekinge.

Under 2016 startades utbildnings- och praktikprogram för asylsökande och nyanlända, så kallat snabbspår. Genom en kombination av utbildning i svenska och sjukvårdssvenska samt språkpraktik på landstinget skapas förutsättningar att så snabbt som möjligt validera sina kunskaper få en svensk yrkeslegitimation för att kunna börja arbeta inom hälso- och sjukvården i Blekinge.

Snabbspåret vänder sig till asylsökande och nyanlända med yrkeslegitimation från sitt hemland, till exempel läkare och sjuksköterskor.

Snabbspåret innebär ett utbildningspaket som innehåller studier i sjukvårdssvenska tre dagar i veckan på Blekinge folkhögskola och språkpraktik två dagar i veckan hos någon av Region Blekinges verksamheter. Praktikanten går med en handledare, tränar sin sjukvårdssvenska och bekantar sig med svensk hälso- och sjukvård och Region Blekinges organisationskultur och värdegrund.