En ankfamilj som simmar i Blekinge skärgård

ST-läkare

Region Blekinge hjälper dig att vidareutvecklas till en framstående specialistläkare.

Välkommen att söka tjänst som ST-läkare hos oss!

ST står för specialiseringstjänstgöring, som är minst 5 års arbete som ST-läkare för att bli specialistläkare. I tillägg krävs uppnådda kunskaper enligt Socialstyrelsens målbeskrivning. ST-läkaren har alltid en handledare och en individuell utbildningsplan, som revideras regelbundet.

Just Region Blekinge har många fördelar för en ST-läkare:

ST-förutsättningar i Region Blekinge

 • Instuderingstid är 2-4 timmar/vecka.
 • Handledningstiden är 1 timme/vecka.
 • Forskningstid: alla ST: 0-20 %, forsknings-ST: 20-50 %.
 • Inköp av litteratur för 1 000 SEK/år.
 • Forsknings-ST: Ja, specalistlön efter 5 år.
 • Ledarskaps-ST: Ja, specalistlön efter 5 år.
 • Antal kurser obegränsat, om motiverat i målbeskrivningen.
 • A- mål kurser finns lokalt.
 • B-mål kurser finns via samverkan med Region Kronoberg, Region Kalmar län.
 • C-mål kurser finns lokalt och nationellt.
 • Introdag för ST-läkare och handledare finns lokalt.
 • Planeringsverktyg är ST-forum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Sidotjänstgöring beviljas med full lön, om den är motiverad i målbeskrivningen.

Våra vårdområden

Våra vårdområden är specialiserad vård och nära vård.

Specialiserad vård

Övergripande studierektor för specialiserad vård är Lisa Stokseth. Specialiserad vård består av: anestesikliniken, infektions- och hudkliniken, kirurgkliniken, klinisk fysiologi, kvinnokliniken, laboratoriemedicin, medicinkliniken, ortopedkliniken, röntgenkliniken, thoraxcentrum, ögonkliniken, öron, näs- och halskliniken.

Nära vård

Övergripande studierektorer är Caroline Beijar, Karin Stern och Lisa Stokseth. Nära vård består av: primärvård, psykiatri och habilitering, akutkliniken, barn- och ungdomskliniken, geriatrik och palliativmedicin samt rehabiliteringskliniken.

Hjälpte informationen på sidan dig?