ST-läkare

Region Blekinge hjälper dig att vidareutvecklas till en framstående specialistläkare.

Välkommen att söka tjänst som ST-läkare hos oss!

ST står för specialiseringstjänstgöring, som är minst 5 års arbete som ST-läkare för att bli specialistläkare. I tillägg krävs uppnådda kunskaper enligt Socialstyrelsens målbeskrivning. ST-läkaren har alltid en handledare och en individuell utbildningsplan, som revideras regelbundet.

Just Region Blekinge har många fördelar för en ST-läkare:

  • goda förutsättningar genom ett övergripande ST-kontraktPDF
  • möjligheter att påverka sin utbildning och utforma sitt lärande utifrån egna önskemål och behov
  • kontinuerligt arbete med förbättring av ST samt extern kvalitetsgranskning genom SPUR-inspektioner.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vi använder Blekingemodellen, som innebär att en klinik får tillbaka SPUR-kostnaden vid godkänt resultat.

ST-förutsättningar i Region Blekinge


ST-förutsättningar i Region Blekinge


Instuderingstid

2-4 timmar/vecka

Handledning

1 timme/vecka

Forskningstid

Alla ST: 0-20 %
Forsknings-ST: 20-50 %

Litteratur

Inköp för 1 000 SEK/år

Forsknings-ST

Ja, specalistlön efter 5 år

Ledarskaps-ST

Ja, specalistlön efter 5 år

Kurser

Obegränsat, om motiverat i målbeskrivningen

Kurser, a-mål

Finns lokalt

Kurser, b-mål

Via samverkan med Region Kronoberg, Region Kalmar län

Kurser, c-mål

Finns lokalt, nationellt

Introdag för ST-läkare + handledare

Finns lokalt

Planeringsverktyg

 ST-forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidotjänstgöring

Beviljas med full lön, om motiverat i målbeskrivningen

Våra vårdområden


Våra vårdområden

Övergripande studierektor

Specialiserad vård

Lisa Stokseth

- Anestesikliniken


- Infektions- och hudkliniken


- Kirurgkliniken


- Klinisk fysiologi


- Kvinnokliniken


- Laboratoriemedicin


- Medicinkliniken


- Ortopedkliniken


- Röntgenkliniken


- Thoraxcentrum


- Ögonkliniken


- Öron, näs- och halskliniken

 

Nära vård


- Primärvård

Caroline Beijar

- Psykiatri och habilitering

Karin Stern

- Akutkliniken

Lisa Stokseth

- Barn- och ungdomskliniken


- Geriatrik och palliativmedicin


- Rehabiliteringskliniken