Christopher Landin

Christopher Landin - ett digitalt alteljébesök

Blekinge Stay-at-Home-Art-Residency är ett stipendium för konstnärer med Blekingeanknytning. Utlysningen skedde i december 2020 av Konst i Blekinge / Region Blekinge i samverkan med Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun.

Blekinge Stay-at-Home-Art-Residency kom till på grund av den svåra ekonomiska situationen för många konstnärer under pandemin. Stipendiet på 35 000 kr gav två yrkesverksamma konstnärer med Blekingeanknytning möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. I stipendiet ingår att konstnären i text och bild dokumenterar en del av sitt arbete t.ex. genom ett digitalt ateljébesök, en ljudinspelning eller en text om konstskapande. 

Violett Geleskal

Skog, svamp och måleri

I mitt konstnärskap arbetar jag med naturliga processer. Jag använder min bakgrund som konstfotograf till att undersöka vad det innebär att dokumentera en händelse och vilket värde som dokumentationen får när det som avbildas inte längre finns kvar.

Mitt stora intresse är svampar och deras roll i vårt ekosystem. Varje dag går jag i skogen och dokumenterar deras korta livscykler genom makrofotografering och time-lapses. Fotografierna bearbetas och används som enskilda verk, men även som grund för en serie oljemålningar.

Jag avbildar både svampar och mikroskopiska slemsvampar – som även om de är relativt vanliga, kan vara enkla att missa. Serien handlar på så sätt om de processer som händer precis utanför vår egen uppfattning. Att måla dem med oljefärg och i stor skala ger dem ett upphöjt värde som för mig motsvarar den viktiga del i naturens kretslopp som de representerar.

Likaväl som jag är intresserad av svampens mikroskopiska liv undersöker jag dess större kulturella sammanhang. Serien innehåller därför målningar som avbildar allt från svampplockning till den generella avverkningen av skogen som hotar den biologiska mångfalden.

Jag rapporterar dessutom fynd av sällsynta arter och hoppas att min konst i framtiden även ska kunna användas vid utredningar för att bevara skogar med höga naturvärden.

Läs mer om Christopher Landin Länk till annan webbplats.

Grönskal
Christopher Landin
Christopher Landin
Slemsvamp Didymium
Slemsvamp Badhamia

Bilder: Christopher Landin