Aktuellt om konst i Blekinge

RSS

Konstkritik i fokus - tre digitala träffar på Teams

Konstkritik och pedagogik, konstkritik ur konstnärens synvinkel och konstkritik som motor i samhället är de olika perspektiven på konstkritik i föreläsningsserien med Linda Fagerström, konstkritiker. Träffarna sker digitalt via Teams och vänder sig till dig som är pedagog, konstnär, student, curator, gallerist, tjänsteperson eller politiker.

Linda Fagerström är fil dr. i konstvetenskap, lektor i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet, konstkritiker i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad samt ordförande i Svenska konstkritikersamfundet, AICA.

Konstkritik i fokus - tre måndagar i oktober

Deltagarlänk till Teams - programpunkter! Länk till annan webbplats.

Konstkritik och konstpedagogik
Måndag 16 oktober kl 13–14:15

Konstkritik, tänker nog många, är svårt att begripa. Mest långa ord och teoretiska perspektiv. Konstpedagogik, däremot, upplever vi mer positivt laddat – något som hjälper oss förstå konsten. Stämmer detta verkligen? Nej. I själva fallet kan konstkritik och konstpedagogik ses som två sidor av samma praktik. Men hur?

Konstkritik ur konstnärens synvinkel
Måndag 23 oktober kl 13–15

Alla konstnärer hoppas på recensioner. Samtidigt finns en spridd syn på konstkritiker som negativt inställda granskare, ständigt på dåligt humör. Varifrån kommer denna missuppfattning? Konstkritik uppmärksammar din publik på en aktuell utställning, men utöver det: hur kan konstkritik berika ditt konstnärskap? Dessutom: hur blir man en bättre konstnär genom att läsa konstkritik? Konstnärerna Mats Brate och Pauline Fransson medverkar.

Konstkritik som motor i samhället
Måndag 30 oktober kl 13–14:15

Konstkritik är en del av det offentliga samtal som är grundläggande för varje demokratiskt samhälle. Vår yttrandefrihet låter oss, utan begränsningar, dryfta brännande frågor, debattera idéer och ståndpunkter – sådant som konsten sedan länge baserat sig på. Men, hur kan konstkritik också betraktas som en motor för att synliggöra samhällets dilemman, känslotillstånd och erfarenheter?

 

För mer information:
Anneli Berglund
bild- och formutvecklare Kalmar län
anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se


Föreläsningsserien i konstkritik genomförs inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige Länk till annan webbplats.särskilda satsningar på bild- och form i Sydsverige.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige och består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar och Kronoberg.