Aktuellt om konst i Blekinge

Cross

Illustration: Ingrid Sandsborg

Kreatörer med expertis för klimatutmaningar sökes!

Region Skåne och Region Blekinge söker företag/personer som är verksamma inom de kulturella och kreativa branscherna i Skåne och Blekinge och som vill vara med och bidra till hållbar utveckling genom innovationsarbete. I den här utlysningen söker vi kreatörer som vill samarbeta med små och medelstora företag från andra branscher med målet att gemensamt utveckla nya hållbara produkter, tjänster och processer som reducerar eller hanterar klimatutmaningar.

Alla vet att världen står inför stora förändringar inom globalisering, automatisering, klimatförändringar och digitalisering. Samtliga inverkar på sysselsättning, kultur, arbetsformer, affärsmodeller, ekonomin och samhället i stort. Skåne och Blekinge behöver rustas för att snabbt och effektivt kunna ställa om och ligga i framkant när omvärlden och marknaden förändras i allt snabbare takt. De kulturella och kreativa branscherna utgör en viktig del i detta arbete med konstnärers och kreatörers unika kompetenser och förmåga att analysera, gestalta och förstå omvärlden.

Cross Innovation Southern Sweden - en treårig satsning

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har därför beviljat Region Skåne och Region Blekinge medel för att stärka södra Sveriges innovationsförmåga genom en satsning på tvärsektoriell innovation där de kulturella och kreativa branscherna är centrala noder. Projektet, som struktureras i flera delmoment, utgår från flertalet beprövade innovationsmetoder och syftar till att vara katalysator för omställning.

 

Cross Innovation Lab

I den här utlysningen söker vi kreatörer som har erfarenhet och en hög kompetens att jobba kring temat klimatanpassning (det kan t.ex. vara kompetens kring hållbara material eller hållbara processer eller erfarenhet från att arbeta med temat klimat (t.ex. i dokumentationer, i film, text eller konstnärligt arbete)).

I tre faciliterade workshops, varav en innan sommaren och två under hösten (se nedan) samt mellan träffarna, deltar du som expert inom ditt område. I slutet av den här processen ska det finnas nya hållbara lösningar i form av prototyper till nya produkter, tjänster, affärsmodeller eller nya processer. I december hålls en avslutande presentation.

Tidsplan:

Uppstartsträff: 31 maj
Workshop: 29 augusti, 24 oktober
Presentation: 5 december

Närvaron vid ovanstående fysiska workshops är obligatoriska. Därtill tillkommer flera arbetsmöten som ordnas individuellt i mindre arbetsgrupper mellan maj och december.

Sammanlagt kommer du att jobba ca. 40 timmar inom Cross Innovation Lab mellan maj och november mot ett arvode på 1200kr/h ex moms.

Intresseanmälan skickas på länken nedan...

Skicka in din Intresseanmälan här... Länk till annan webbplats.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor eller andra funderingar är ni välkomna att kontakta:

Jenny Kornmacher, ansvarig Cross Innovation Lab
jenny.kornmacher@skane.se
076-887 19 53


Elin Frost, projektledare, Region Skånes kulturförvaltning
elin.frost@skane.se
070-778 16 78

: : :

Cross Innovation Southern Sweden är ett utvecklingsprojekt som Region Skåne och Region Blekinge driver tillsammans med NetPort Science Park med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Syftet är att främja tvärsektionell samverkan och bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar och främja hållbar utveckling.

 
Cross

Illustration: Ingrid Sandsborg