Aktuellt om konst i Blekinge

Open call

AIR Blekinge – Artist in Residence Blekinge
– Konstnärliga perspektiv på en översiktsplan

Vi söker två konstnärer som ska genomföra varsin konstnärlig förstudie till Karlshamns kommuns översiktsplan hösten 2024. Konst i Blekinge i samarbete med Karlshamns kommun.

Höstens residensarbete inom AIR Blekinge är öppen för två konstnärer som ska arbeta med en konstnärlig förstudie och testbädd till Karlshamns kommuns nya översiktsplan.

Vad kan det innebära om konstnärliga perspektiv och idéer får ta plats i ett måldokument som är både strategiskt och vägledande? Vad skulle det kunna innebära för Karlshamn?

Konstnärliga processer och metoder efterfrågas alltmera inom samhällsutvecklingsprojekt, och det finns inga recept på process eller resultat. Vår förhoppning är att en konstnärlig förstudie kan vidga inriktningar och perspektiv i översiktsplanen och öppna för konstnärliga samarbeten inom detta och andra områden av samhällsplaneringen.

Residenset är en del av regionens arbete inom gestaltad livsmiljö. Tidigare år har residenskonstnärer från olika Östersjöländer inbjudits för att arbeta med konst i offentliga digitala och fysiska rum. I år vänder sig utlysningen till konstnärer verksamma i Sverige.
En första träff sker under Arkitekturveckan i Karlshamn, därefter planerar konstnären för de vandringar, besök och möten som behövs i arbetet. Konstnärerna föreslår arbetsmetoder och hur arbetet ska genomföras och diskuterar detta med arrangörerna.

Konstnären kan se på helheten eller delar i översiktsplanen t.ex. koncentrera arbetet med översiktsplanen för ett särskilt område, på landsbygd eller i centrum, välja att fokusera på t.ex. publika platser eller mellanrum, på en utredning av förutsättningarna på en särskild plats utifrån t.ex. konst, kulturarv, social hållbarhet – det omätbara. Utmaningar och möjligheter, processer eller rutiner, långsiktighet eller kortsiktighet?

Avslutningsvis presenterar konstnärerna sina arbeten genom en mindre utställning och en muntlig presentation i Karlshamn. Konstnären levererar också en digital presentation som kan publiceras på webben och visas under dialogmöten och andra sammankomster om Karlshamns och Blekinges framtida utveckling.

Gestaltad livsmiljö

Residenset blir en del av arbetet med gestaltad livsmiljö och de medverkande får processtöd och samtalspartners från olika fält och sektorer. Politikområdet Gestaltad Livsmiljö ser på arkitektur, form, design, stadsbyggnad, konst, slöjd och kulturmiljön som ett sammanhållet område.

Hur formar dessa fält tillsammans vårt samhälle och vår vardag och hur kan de bidra till att lösa samhällets utmaningar? Olika yrkesgrupper, kunskaper och samverkan behövs och konstnärerna får möjlighet att möta Karlshamns kommuns Stadsbyggnadsavdelning, Konst i Blekinge, regional planering, kulturarvsaktörer, högskola och andra aktörer.


Måldokument för framtiden - Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan för hela kommunen som ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bygga miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är både strategisk och vägledande och ska kunna användas av aktörer och myndigheter inom samhällsbyggnad och av privatpersoner. Invånare kan komma med inspel under framtagandet av en översiktsplan.


Datum

Konstnären ska vara i Karlshamn under uppstart tisdag 27 augusti under Arkitekturveckan i Karlshamn, samt under presentation av arbetet i en utställning i Karlshamn 4-6 december. Däremellan planerar och beslutar konstnären själv om möten, resor och vandringar i Karlshamn.
Vad förväntar vi oss av dig som konstnär? En konstnärlig utredning utifrån Karlshamns kommuns översiktsplan, med politikområdet Gestaltad livsmiljö i beaktande.

En utställning där resultatet presenteras i fysisk form i Karlshamn december 2024.
Du deltar i de möten vi arrangerar, det första under Arkitekturveckan i Karlshamn, vid tillfällen du själv bokar senare under hösten för fortsatt research och möten. Du bokar och beställer dina resor och ditt boende.


Vad kan du som konstnär förvänta dig av oss?

Arvode: 50 000 exkl. moms
Budget för resor och boende: 20 000 exkl. moms
Produktion/Material: 20 000

Processtöd och kunskapande från olika aktörer. Resekostnader/boende omvandlas till produktionskostnader om konstnärer bor i Blekinge/närområde.


Vem kan söka:

Yrkesverksamma konstnärer verksamma i Sverige. Vi ser gärna att konstnären har erfarenhet av arbete i offentliga rum, och/eller med samskapande processer.


Ansökan ska innehålla:

• Länk till webbsida
• Presentation av tidigare arbete som är relevant för AIR Blekinge
• En kort motivering (max 1000 tecken), CV (max 2 A4-sidor) samt dokumentation av max fem verk
• Allt samlas i en PDF-fil.


Ansökan skickas till kulturochbildning@regionblekinge.se
Ange ”Förnamn_Efternamn_AIRBLEKINGE” i ämnesraden och namnge din PDF på samma sätt.
Ansök senast: 9 juni klockan 24:00.
Besked lämnas senast 17 juni.

 

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor?
Kontakta Torun Ekstrand, verksamhetsutvecklare bild och form Konst i Blekinge.
torun.ekstrand@regionblekinge.se