Aktuellt om kultur och bildning

Dags att nominera till Region Blekinges idrottspris!

Region Blekinge delar varje år ut idrottspris till en person eller verksam förening som har utfört en värdefull gärning eller uppnått höga resultat inom idrottsområdet. Prissumman är på 40 000 kronor.

Du kan nominera en person som är bosatt i Blekinge län eller har anknytning hit. Om du nominerar en förening ska den ha sin hemvist i länet och vara verksam här. Du kan inte nominera dig själv. Det är Kultur- och bildningsnämnden som beslutar vem som får priset.

Din nominering skickar du till kulturochbildning@regionblekinge.se senast den 1 oktober!

För mer information kontakta kulturstrateg Görel Abramsson,
gorel.abramsson@regionblekinge.se, tfn 0728-80 45 20

Hjälpte informationen på sidan dig?