Information med anledning av covid-19 - regeringens stödpaket

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och i linje med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ställs många arrangemang inom kulturen in. Detta drabbar alla som arbetar inom kulturen hårt, särskilt de som driver eget företag.

Region Blekinge är en av flera aktörer som köper in tjänster från kulturföretag. Som exempel anställer Musik i Blekinge, som är en del av Region Blekinge, ca 3000 frilansmusiker på uppdrag varje år. Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge ger konsthantverkare och konstnärer uppdrag som genererar intäkter. Situationen är nu svår för många frilansande kulturskapare med uteblivna uppdrag och inkomstbortfall som följd. Kulturskapare är sårbara då de ofta har små marginaler och är beroende av löpande uppdrag som i stor utsträckning är publika och handlar om möten mellan människor.

Region Blekinge försöker hitta lösningar så att planerade uppdrag kan genomföras i möjligaste mån. Föreställningar/konserter/workshops kan komma att skjutas upp eller eventuellt erbjudas att genomföras digitalt.

Mer information finns på respektive regional kulturverksamhets hemsida, som du hittar under rubriken regionala kulturverksamheter.

Länk till Region Blekinges information till företagare.

Regeringens stödpaket

Kulturdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - se pressträffen gällande 500 miljoner till kulturen

Från och med den 28 april går det bra att skicka in ansökningar om dessa medel.
Statens kulturråd fördelar 370 miljoner kronor. Ansökan stänger den 11 maj för "övrigt",
den 12 maj för scenkonst och den 13 maj för musikaktörer.

Statens kulturrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor. Ansökan stänger den 12 maj.

Konstnärsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Författarfond fördelar 10 miljoner kronor. Ansökan stänger den 8 maj.

Sveriges Författarfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Filminstitutet fördelar 80 miljoner kronor. Ansökan stänger den 5 maj.

Svenska Filminstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information från nationella myndigheter hittar du här nedan.

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster anstånd med betalning av skatt

KLYSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare

Verksamtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster länksamling och information om ekonomiskt stöd till kultur och idrott

Konstnärsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlar information till dig som yrkesverksam konstnär/kulturskapare

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om korttidsarbete

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster smittbärarpenning, reseersättning, vab

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster