Information med anledning av covid-19

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och i linje med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ställs många arrangemang inom kulturen in. Detta drabbar alla som arbetar inom kulturen hårt, särskilt de som driver eget företag.

Region Blekinge är en av flera aktörer som köper in tjänster från kulturföretag. Som exempel anställer Musik i Blekinge, som är en del av Region Blekinge, ca 3000 frilansmusiker på uppdrag varje år. Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge ger konsthantverkare och konstnärer uppdrag som genererar intäkter. Situationen är nu svår för många frilansande kulturskapare med uteblivna uppdrag och inkomstbortfall som följd. Kulturskapare är sårbara då de ofta har små marginaler och är beroende av löpande uppdrag som i stor utsträckning är publika och handlar om möten mellan människor.

Region Blekinge försöker hitta lösningar så att planerade uppdrag kan genomföras i möjligaste mån. Föreställningar/konserter/workshops kan komma att skjutas upp eller eventuellt erbjudas att genomföras digitalt.

Mer information finns på respektive regional kulturverksamhets hemsida, som du hittar under rubriken regionala kulturverksamheter.

Länk till Region Blekinges information till företagare.

Länkar till myndigheter för mer information

Regeringen har fattat beslut om ett nytt krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas under hösten. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden.

Statens kulturråd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterfördelar tre krisstöd:
Kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september.
Kulturrådets ansökan öppnar den 15 oktober med sista ansökningsdatum 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde.
Bidrag till smittsäkra evenemang och bidrag utifrån behov i kulturlivet, öppnar veckan därpå.

Nytt för i höst är att två helt nya bidragsformer inrättas, som även ska omfatta fler slags organisationer och yrkesgrupper såsom t ex leverantörer av scenteknik samt för inställd internationell verksamhet.

Konstnärsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstnärsnämndens krisstipendier riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. De är till för enskilda och främst frilansande konstnärer. Utlysningen för Krisstipendium 2 är öppen från 8 oktober fram till den 22 oktober. 

Sveriges Författarfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författarfonden ska fördela stöd till enskilda författare och andra litterära upphovsmän.

Svenska Filminstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filminstitutet ska fördela medlen för att kompensera biografer, distributörer och filmfestivaler för inkomstbortfall. Denna gång kommer krisstöd även gå till producenter av film- och dramaserier.

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster anstånd med betalning av skatt

KLYSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare

Verksamtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster länksamling och information om ekonomiskt stöd till kultur och idrott.
Här finns även information om omsättningsstödet för enskilda firmor. Förslaget innebär att du kan få ersättning med upp till 75% av det du har tappat i omsättning. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor föregående år. Föregåendet års månad eller månader kommer utgöra referensperiod för de perioder du ansöker om stöd.

Omsättningsstödet går ännu inte att söka. Beslut kommer att fattas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket. Förslaget är skickat på remiss och ändringarna föreslås börja gälla den 29 oktober.

Konstnärsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlar information till dig som yrkesverksam konstnär/kulturskapare

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om korttidsarbete

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster smittbärarpenning, reseersättning, vab

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?