Information med anledning av pandemin

På grund av pandemin och i linje med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har många arrangemang inom kulturen ställts in.
Detta har drabbat alla som arbetar inom kulturen hårt, särskilt de som driver eget företag.

Region Blekinge är en av flera aktörer som köper in tjänster från kulturföretag. Som exempel anställer Musik i Blekinge, som är en del av Region Blekinge, ca 3 000 frilansmusiker på uppdrag varje år. Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge anlitar konsthantverkare och konstnärer på uppdrag, som genererar intäkter. Situationen är svår för många frilansande kulturskapare med uteblivna uppdrag och inkomstbortfall som följd. Kulturskapare är sårbara då de ofta har små marginaler och är beroende av löpande uppdrag som i stor utsträckning är publika och handlar om möten mellan människor.

Region Blekinge försöker och har försökt att hitta lösningar så att planerade uppdrag har kunnat genomföras i möjligaste mån. Ett nytt återstarts- och omstartsstöd har också inrättats.
Läs mer om det här: Produktionsstöd för professionella kulturskapare. Öppnas i nytt fönster.

Mer information finns på respektive regional kulturverksamhets hemsida, som du hittar under rubriken regionala kulturverksamheter.

Länkar till myndigheter för mer information

Regeringen fattar beslut om olika krisstöd till svenskt kulturliv, som administreras av olika myndigheter. Den största delen av krisstöden fördelas av Statens kulturråd, Svenska filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden. För löpande information gå in på respektive myndighets hemsida.

Statens kulturråd  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konstnärsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Författarfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Filminstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler länkar med relaterad information

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. anstånd med betalning av skatt

KLYS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare

Verksamt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. länksamling och information om ekonomiskt stöd till kultur och idrott.

Konstnärsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samlar information till dig som yrkesverksam konstnär/kulturskapare

Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om korttidsarbete

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. smittbärarpenning, reseersättning, vab

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?