Information angående Coronaviruset
(Covid-19)

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och i linje med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ställs många arrangemang inom kulturen in. Detta drabbar alla som arbetar inom kulturen hårt, särskilt de som driver eget företag.

Region Blekinge är en av flera aktörer som köper in tjänster från kulturföretag. Som exempel anställer Musik i Blekinge, som är en del av Region Blekinge, ca 3000 frilansmusiker på uppdrag varje år. Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge ger konsthantverkare och konstnärer uppdrag som genererar intäkter. Situationen är nu svår för många frilansande kulturskapare med uteblivna uppdrag och inkomstbortfall som följd. Kulturskapare är sårbara då de ofta har små marginaler och är beroende av löpande uppdrag som i stor utsträckning är publika och handlar om möten mellan människor.

Region Blekinge försöker hitta lösningar så att planerade uppdrag kan genomföras i möjligaste mån. Föreställningar/konserter/workshops kan komma att skjutas upp eller eventuellt erbjudas att genomföras digitalt.

Mer information finns på respektive regional kulturverksamhets hemsida, som du hittar under rubriken regionala kulturverksamheter.

Länk till Region Blekinges information till företagare.

Mer information från nationella myndigheter hittar du här nedan.

Kulturdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens kulturrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster anstånd med betalning av skatt

KLYSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare

Verksamtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster länksamling och information om ekonomiskt stöd till kultur och idrott

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om korttidsarbete

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster smittbärarpenning, reseersättning, vab

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster