Vad finns i läkarväskan?

Dessa föremål har tillhört Regementsläkaren Wilhelm Westring (1835-1914). De finns på Blekinge museums föremålsmagasin i Rosenholm.

Äldre ask med locks som innehåller en spruta.

Ett skrin med en spruta och två kanyler (Blm 15 952_8)

Äldre ask med lock som innehåller ådersnäppare

Skrin med ådersnäppare (Blm 15 952_2).

Det var med detta instrument man tog hål på huden för att tappa kroppen på blod. Det kallades att åderlåta.

Ett äldre verktyg med två skänklar, skruv och handtag.

Det här är en så kallad Pelikan. Den användes för att dra ut tänder. Endast en skänkel i taget brukade vara fastskruvad. Skänkelns krok placerades bakom tanden som skulle dras ut och den trubbiga delen sattes emot tänderna bredvid. Så kunde tanden bändas ut. Dessvärre skadades ofta även övriga tänder av utdragning med pelikan.

Vill du veta mer?

Sök i Blekinge museums föremåls- och fotodatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök i Digitalt museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dick Harrison skriver om åderlåtning på Historiebloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att diskutera

Hur ser dagens motsvarigheter till föremålen i läkarväskan ut?

Hur skiljer sig dagens instrument åt från 1800-talets och vad innebär skillnaderna?

Hjälpte informationen på sidan dig?