Fanor och standar från Blekingearkivet

Blekingearkivet har i samlingarna cirka 400 fanor och standar, främst med anknytning till fackföreningar, politiska organisationer och nykterhetsrörelsen. Dessa är intressanta ur en rad perspektiv och vi skulle vilja dels tillgängliggöra dem digitalt och dels utveckla tvärkulturella samarbeten utifrån symbolspråket. Foton nedan visar ett litet urval för att ni ska få en bild av samlingen.

 

IOGT Bräkne-Hoby

Karlskrona möbelsnickare

Hoppets här, Nättraby

Blå band, Ronneby

Detalj

Grov- och fabriksarbetare Karlshamn

IOGT Mörrum

Svenska Träarbetarförbundet avd 182

Frälsningaarmén

Sågverksindustriarbetareförbundet avd 332

Svenska Järn- och Metallindustriarbetareförbundet avdelning 70 Ronneby

Svenska Järn- och Metallindustriarbetareförbundet avdelning 130 Kallinge (äldre fana)

Svenska Järn- och Metallindustriarbetereförbundet avdelning 130 Kallinge (framsida)

Svenska Järn- och Metallindustriarbetareförbundet avdelning 130 Kalling (baksida)

Hjälpte informationen på sidan dig?