Spår av det förhistoriska landskapet

Men hjälp av drönare illustrerar professor Urban Emanuelsson hur landskapet har förändrats.

Professor Emanuelsson (Centrum för biologisk mångfald) berättar med utgångspunkt från platser som Vång, Björketorpsmonumentet och bronsåldershögarna på höjderna längs kusten.

Hur har havsnivån varierat sedan istiden? Hur har kommunikationerna sett ut och vad har man levt av?

Hjälpte informationen på sidan dig?