Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är till för att möjliggöra regionala prioriteringar och variationer inom den kulturfrämjande verksamheten. Den regionala kulturplanen fungerar som underlag för att få statligt bidrag att föredela inom regionen.

Kultursamverkansmodellen kom till efter en statlig utredning 2009 och började gälla 2011. Modellen innebär att regionerna i Sverige fördelar vissa statliga stöd till regionala kulturverksamheter. Syftet är att ge ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Regionerna tar fram en regional kulturplan som underlag till Kulturrådet för att få statligt stöd att fördela. Kulturplanen tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd civilsamhället och professionella kulturlivet i regionen.

Hjälpte informationen på sidan dig?