Nominera till Region Blekinges kulturpris

Region Blekinge delar varje år ut kulturpris till en person eller verksam förening som har utfört en värdefull gärning inom områdena vetenskap, teknik, litteratur, konst, musik, dans, journalistik eller folkbildning.

Prissumman är 40 000 kronor. Du kan nominera en person som är bosatt i Blekinge län eller har anknytning hit. Om du nominerar en förening ska den ha sin hemvist i länet och vara verksam här. Du kan inte nominera dig själv. Det är Kultur- och bildningsnämnden som beslutar vem som får priset.

Så här nominerar du

I nomineringen ska du beskriva vilken insats inom kulturlivet den nominerade har gjort och varför den borde uppmärksammas. Skicka nomineringen till kulturochbildning@regionblekinge.se

OBS! Förlängd nomineringstid till den 15 november!

 

Vinnare av Region Blekinges kulturpris

2019 - Teatersmedjan i Blekinge
2018 - Annika Ekdahl
2017 - Föreningen Nässelfrossa
2016 - Ebbamåla bruk
2015 - Blekinge hembygdsförbund
2014 - Pinamackorna
2013 - Margaretha Skantze
2012 - Carina Reich
2011 - Karin Thunberg
2010 - Jan Lundgren

Hjälpte informationen på sidan dig?