Ny regional kulturplan

Nu har arbetet börjat med att ta fram en ny regional kulturplan för Blekinge, som ska gälla 2022-2025. Under 2020 kommer flertalet dialoger hållas om kulturens utveckling i Blekinge.

En regional kulturplan beskriver vilka satsningar en region vill genomföra under en viss period för kulturens utveckling. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de regionala och nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen tas fram efter många dialoger med olika aktörer inom kulturlivet, bland annat länets kommuner, kulturskapare samt civilsamhället.

Kulturplanen är ett verktyg för den regionala kultur- och bildningsnämndens verksamhetsplanering och budgetprocess. Den är också en del av underlaget för att erhålla statligt bidrag till professionell regional kulturverksamhet. 

Dialoger

Under 2020 sker flertalet dialoger om kulturens utveckling i Region Blekinge kultur- och bildningsnämnd. Nämnden kommer också föra samtal om samverkan med respektive kommuns kulturnämnder i Blekinge.

Kulturområdesspecifika dialoger kommer att ske inom dans, musik, film, slöjd, bildkonst och form, kulturarv, teater, folkbildning, bibliotek samt litteratur. De som bjuds in är representanter för kulturskapare, civilsamhället samt kommunerna.

Det kommer även föras dialoger inom befintliga nätverk såsom regionalt nätverk för kulturchefer inom kommunerna, nätverk för kultursamordnare samt kulturskaparsamråd.

Önskar du mer information om dialogerna får du gärna höra av dig.

Lämna synpunkter

Under våren 2021 kommer förslag till ny regional kulturplan att lämnas ut på remiss. Då kan kommuner, föreningar och enskilda lämna synpunkter på förslaget. Vill du eller din förening redan nu lämna synpunkter och idéer till den kommande kulturplanen kan man svara på frågor och/eller skriva fritext i formuläret här på sidan.Frågorna är indelade efter tre perspektiv för att kunna fokusera på olika utgångspunkter inom konst- och kulturpolitiken. Dessa är invånarperspektivet, kulturskaparperspektivet och samhällsperspektivet. Men lämna gärna också övriga synpunkter under fritext. 

Länk till formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster