Särskilt stöd till kulturaktiviteter under skollov

Sedan 2020 erbjuder Kultur- och bildningsnämnden länets kommuner ett särskilt aktivitetsstöd för kulturaktiviteter för barn och unga under skollov, utan krav på medfinansiering.

Kommunerna kan rekvirera bidraget när som under året.

Redovisning över hur man har använt bidraget ska skickas in till kulturochbildning@regionblekinge.se senast den 15 januari året därpå.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?